optimization

  1. Thinksmart Group

    Phần mềm tối ưu hóa cấu trúc Inspire Topology

    1. Tối ưu hóa cấu trúc bằng Altair Inspire: Altair Inspire cho phép các kỹ sư thiết kế, nhà thiết kế sản phẩm tạo ra ý tưởng thiết kế hiệu quả một cách nhanh chóng và dễ dàng. Inspire sử dụng công nghệ Altair OptiStruct™ hàng đầu trong ngành để tạo và phân tích các ý tưởng thiết kế. Phần mềm này...
  2. discovery88

    Trao đổi về Min & Max size trong Topology Optimization

    Em đang chạy một số bài toán topology optimization dùng cả Optistruct và SolidThinking Inspire. Tuy nhiên có một số vấn đề cần các tiền bối tư vấn giúp. 1) Min Size và max Size để làm gì? Trong SolidThinking thì chỉ nhập cái này, không thấy nhập kích thước mesh? Phải chăng là không cần chia...
Top