que hàn chống mài mòn

  1. ARARAT VIETNAM

    Vai trò của hợp kim Bo trong que hàn chịu mài mòn

    Chức năng chính của B trong thép là làm tăng độ cứng của thép, do đó tiết kiệm các kim loại tương đối hiếm khác như niken, crom, molypden, v.v ... Với mục đích này, hàm lượng của nó thường được quy định trong khoảng 0,001% ~ 0,005%. Nó có thể thay thế 1,6% niken, 0,3% crôm hoặc 0,2% molypden...
Top