quy hoạch

  1. B

    Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS phục vụ công tác quản lý quy hoạch

    Hiện trạng Lưu trữ hồ sơ Lưu trữ: Hồ sơ quy hoạch thường là các tập bản vẽ khổ lớn. Các file số bao gồm nhiều lớp dữ liệu và cần có phần mềm chuyên dụng để mở ( Cad, Dgn) Hình thức: lưu trữ trên các máy tính riêng lẻ của từng cá nhân; server, kho… Quản lý các file bản vẽ quy hoạch thường...
Top