sai lệch độ phẳng

  1. dovanhoc84

    Chia sẻ Căn bản về Dung sai hình học

    Hồi học trong trường, Dung sai là 1 bộ môn thực sự "kinh khủng" đối với tôi. Vì bài học mang tính lý thuyết quá cao, công với phương pháp giảng dạy chưa được cải tiến nên cho đến tận bây giờ khi dạo qua các diễn đàn đều thấy 1 điểm chung(bản thân tôi ngày xưa cũng vậy): Sinh viên mới hầu như chả...
Top