#sheetmetal

  1. C

    Thiết kế tấm trên phần mềm ZW3D như thế nào ?

    Phần mềm ZW3D tích hợp đầy đủ các công cụ thiết kế tấm trong thẻ Sheet Metal Từ công cụ cơ bản đến các công cụ uốn Flange, công cụ chỉnh sửa, công cụ tạo góc, công cụ Forming và các công cụ trải tấm . Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ công cụ convert đối tượng sang dạng sheet metal cho phép dễ dàng...
Top