Thiết kế tấm trên phần mềm ZW3D như thế nào ?

Author
Phần mềm ZW3D tích hợp đầy đủ các công cụ thiết kế tấm trong thẻ Sheet Metal
1669704285541.png
Từ công cụ cơ bản đến các công cụ uốn Flange, công cụ chỉnh sửa, công cụ tạo góc, công cụ Forming và các công cụ trải tấm .
Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ công cụ convert đối tượng sang dạng sheet metal cho phép dễ dàng trải các chi tiết tấm. Để biết thêm về các công cụ thiết kế tấm trong thẻ Sheet Metal của ZW3D chúng ta cùng tìm hiểu một ví dụ sau:
 
Top