#tai_lieu_zw3d_cad

 1. D

  ZW3D CAE: 3. Phân tích dao động_Modal Frequency

  Khi một cấu trúc di chuyển nhanh, những hiệu ứng động lực học (dynamic effects) phải được đưa vào mô phỏng. Mục đích chính của phân tích modal (modal analysis) là để nghiên cứu những đặc tính động lực học (dynamic characteristics) của rung động tự do (free vibration), rung động mà không cần...
 2. D

  ZW3D CAE: Linear Buckling Analysis Structural

  ZW3D Linear buckling analysis có thể kiểm tra độ ổn định thiết kế của các kết cấu mỏng bị ảnh hưởng bởi lực nén, chẳng hạn như cột và dầm. Sử dụng ZW3D Structural, kiểm tra chi tiết quá trình phân tích bằng video mô phỏng để xem liệu các yêu cầu về độ ổn định của kết cấu như kết cấu thép nhà ga...
 3. D

  ZW3D CAE: Linear Static of Part

  ZW3D Phân tích tuyến tính kết cấu có thể được thực hiện để đánh giá liệu thiết kế có được tiến hành hợp lý hay không. Kiểm tra kết quả mô phỏng để xem chi tiết quá trình chuyển vị và phân bố ứng suất của mô hình , Tham khảo video hướng dẫn: Chi tiết liên hệ: Tel/ Zalo: 0983104266 Email...
 4. D

  ZW3D Direct Edit: Tái sử dụng và chỉnh sửa file solidworks - inventor - catia

  Hướng dẫn đọc trực tiếp các file Solidworks-Inventor-CATIA-NX, và sử dụng công cụ direct Edit để chỉnh sửa file Solidworks - Inventor - Catia bằng phần mềm ZW 3D mà không cần lịch sử thiết kế. Các bạn tham khảo trong videos: Chi tiết liên hệ: Tel/ Zalo: 0983104266 Email: huy.zwsoft@gmail.com
Top