3DEXPERIENCE SOLIDWORKS – Trở thành trợ lý thiết kế như thế nào?

Author
AI đã là một phần của SOLIDWORKS trong nhiều năm, với tính năng và khả năng nhận dạng ký tự của nó. Nó cũng được nhúng trong các thương hiệu SOLIDWORKS CAM, SIMULIA, 3DEXPERIENCE® Works và hơn thế nữa.
Hiện nay AI machine learning có mặt trong các giải pháp chạy trên trình duyệt web 3DEXPERIENCE Works, chẳng hạn như 3D Creator cho thiết kế tham số và tạo 3D structure cho thiết kế kết cấu hàn.
Công nghệ machine learning được sử dụng để đưa ra dự đoán bằng cách xác định các mẫu giống như quy trình làm việc của người dùng thông thường. Bạn có thể nghĩ về nó tương tự như trợ lý kỹ thuật số kích hoạt bằng giọng nói Siri trên điện thoại thông minh hoặc Alexa, trợ lý ảo được hỗ trợ bởi AI. Họ càng tìm hiểu về bạn, họ càng trở nên thông minh hơn và kết quả họ đề xuất trở nên phù hợp hơn.

Điều thú vị về các Roles hoạt động trên trình duyệt Web với AI là vì chúng là giải pháp điện toán đám mây trên nền tảng 3DEXPERIENCE, nó theo dõi và học hỏi từ các quy trình thiết kế của bạn để đẩy nhanh quy trình thiết kế của bạn. Bạn càng thực hiện nhiều thiết kế trong hệ thống, thì các đề xuất của nó càng trở nên thông minh hơn khi nó liên tục phát triển và học hỏi từ những gì bạn đã làm trên các mô hình trước đó.
Do đó, các tính năng AI của chúng tôi sử dụng các thuật toán máy học tích hợp để cung cấp hướng dẫn thiết kế dựa trên quy trình làm việc của bạn. Hãy xem xét một số công cụ được hỗ trợ bởi AI.

Trợ lý thiết kế hỗ trợ AI.
Một trong nhiều công cụ tiết kiệm thời gian là Trình trợ giúp lựa chọn Trợ lý Thiết kế.
Đây là cách hoạt động:
khi bạn thực hiện các lựa chọn, Trợ lý thiết kế sẽ dự đoán những gì sẽ được chọn tiếp theo, dựa trên công việc đã hoàn thành cho đến thời điểm này và sẽ đưa ra đề xuất. Nó cũng là một người bạn đồng hành tuyệt vời để chọn các cạnh, phi lê hoặc vát mép, vì nó sẽ xác định các cạnh khác tương tự hoặc đối xứng, có độ dài tương đương hoặc nằm gần đó và dự đoán những cạnh khác mà bạn có khả năng chọn. Nếu bạn thêm một lựa chọn thủ công khác, dự đoán sẽ được tinh chỉnh. Nếu bạn đồng ý với dự đoán, một lần nhấn sẽ giúp bạn tiếp tục và nó sẽ tự động chọn tất cả các cạnh được đề xuất. Bạn luôn có tiếng nói cuối cùng theo cách nào đó.

1661228064921.png
Trình trợ giúp lựa chọn Trợ lý thiết kế sử dụng AImachine learning , đồng thời đưa ra các đề xuất cho các lựa chọn bổ sung.

Ngoài Trình trợ giúp lựa chọn Trợ lý thiết kế, các trình trợ giúp hữu ích khác bao gồm:
Hỗ trợ thiết kế cho phác thảo - nhanh chóng sao chép các đối tượng và thực thể phác thảo đã chọn đến nhiều vị trí có các đặc điểm xung quanh tương tự.
Hỗ trợ thiết kế Mate Helper - nhân bản các đối tượng đến nhiều vị trí có các đặc điểm xung quanh tương tự.
Design Assistant Smart Mate - công cụ này được thiết kế để giúp bạn tạo quan hệ ràng buộc bằng cách kéo và giữ một thành phần ở vị trí mà bạn muốn nó sẽ kết hợp với các thành phần xung quanh.
Trình trợ giúp Mate Assistant của Design Assistant có thể xác định các trường hợp bổ sung của các thành phần trùng lặp như được hiển thị ở đây bằng màu vàng và sẽ tự động đề xuất nơi chúng đi sau khi bạn đã chọn cái đầu tiên.
1661230240924.png

Lựa chọn công cụ của Trợ lý thiết kế là tất cả về năng suất. Quan trọng hơn, chúng làm tăng năng suất hàng ngày của bạn đối với các quy trình công việc cụ thể, giảm thời gian dành cho các nhiệm vụ ít sáng tạo, lặp đi lặp lại. Tiết kiệm thời gian mà bạn nhận được thực sự có thể dành cho các công việc sáng tạo và đổi mới.

Chia sẽ giải pháp bởi PCB GRAPHTECH VIETNAM CO.,LTD
Tầng 3, 19 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, HCMC
Tel: (84-8) 6292 1170 Fax: (84 8) 6292 1170
Email: info@pcb-graphtech.com.vn
 
AI đã là một phần của SOLIDWORKS trong nhiều năm, với tính năng và khả năng nhận dạng ký tự của nó. Nó cũng được nhúng trong các thương hiệu SOLIDWORKS CAM, SIMULIA, 3DEXPERIENCE® Works và hơn thế nữa.
Hiện nay AI machine learning có mặt trong các giải pháp chạy trên trình duyệt web 3DEXPERIENCE Works, chẳng hạn như 3D Creator cho thiết kế tham số và tạo 3D structure cho thiết kế kết cấu hàn.
Công nghệ machine learning được sử dụng để đưa ra dự đoán bằng cách xác định các mẫu giống như quy trình làm việc của người dùng thông thường. Bạn có thể nghĩ về nó tương tự như trợ lý kỹ thuật số kích hoạt bằng giọng nói Siri trên điện thoại thông minh hoặc Alexa, trợ lý ảo được hỗ trợ bởi AI. Họ càng tìm hiểu về bạn, họ càng trở nên thông minh hơn và kết quả họ đề xuất trở nên phù hợp hơn.

Điều thú vị về các Roles hoạt động trên trình duyệt Web với AI là vì chúng là giải pháp điện toán đám mây trên nền tảng 3DEXPERIENCE, nó theo dõi và học hỏi từ các quy trình thiết kế của bạn để đẩy nhanh quy trình thiết kế của bạn. Bạn càng thực hiện nhiều thiết kế trong hệ thống, thì các đề xuất của nó càng trở nên thông minh hơn khi nó liên tục phát triển và học hỏi từ những gì bạn đã làm trên các mô hình trước đó.
Do đó, các tính năng AI của chúng tôi sử dụng các thuật toán máy học tích hợp để cung cấp hướng dẫn thiết kế dựa trên quy trình làm việc của bạn. Hãy xem xét một số công cụ được hỗ trợ bởi AI.

Trợ lý thiết kế hỗ trợ AI.
Một trong nhiều công cụ tiết kiệm thời gian là Trình trợ giúp lựa chọn Trợ lý Thiết kế.
Đây là cách hoạt động:
khi bạn thực hiện các lựa chọn, Trợ lý thiết kế sẽ dự đoán những gì sẽ được chọn tiếp theo, dựa trên công việc đã hoàn thành cho đến thời điểm này và sẽ đưa ra đề xuất. Nó cũng là một người bạn đồng hành tuyệt vời để chọn các cạnh, phi lê hoặc vát mép, vì nó sẽ xác định các cạnh khác tương tự hoặc đối xứng, có độ dài tương đương hoặc nằm gần đó và dự đoán những cạnh khác mà bạn có khả năng chọn. Nếu bạn thêm một lựa chọn thủ công khác, dự đoán sẽ được tinh chỉnh. Nếu bạn đồng ý với dự đoán, một lần nhấn sẽ giúp bạn tiếp tục và nó sẽ tự động chọn tất cả các cạnh được đề xuất. Bạn luôn có tiếng nói cuối cùng theo cách nào đó.

View attachment 9171
Trình trợ giúp lựa chọn Trợ lý thiết kế sử dụng AImachine learning , đồng thời đưa ra các đề xuất cho các lựa chọn bổ sung.

Ngoài Trình trợ giúp lựa chọn Trợ lý thiết kế, các trình trợ giúp hữu ích khác bao gồm:
Hỗ trợ thiết kế cho phác thảo - nhanh chóng sao chép các đối tượng và thực thể phác thảo đã chọn đến nhiều vị trí có các đặc điểm xung quanh tương tự.
Hỗ trợ thiết kế Mate Helper - nhân bản các đối tượng đến nhiều vị trí có các đặc điểm xung quanh tương tự.
Design Assistant Smart Mate - công cụ này được thiết kế để giúp bạn tạo quan hệ ràng buộc bằng cách kéo và giữ một thành phần ở vị trí mà bạn muốn nó sẽ kết hợp với các thành phần xung quanh.
Trình trợ giúp Mate Assistant của Design Assistant có thể xác định các trường hợp bổ sung của các thành phần trùng lặp như được hiển thị ở đây bằng màu vàng và sẽ tự động đề xuất nơi chúng đi sau khi bạn đã chọn cái đầu tiên.
View attachment 9172

Lựa chọn công cụ của Trợ lý thiết kế là tất cả về năng suất. Quan trọng hơn, chúng làm tăng năng suất hàng ngày của bạn đối với các quy trình công việc cụ thể, giảm thời gian dành cho các nhiệm vụ ít sáng tạo, lặp đi lặp lại. Tiết kiệm thời gian mà bạn nhận được thực sự có thể dành cho các công việc sáng tạo và đổi mới.

Chia sẽ giải pháp bởi PCB GRAPHTECH VIETNAM CO.,LTD
Tầng 3, 19 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, HCMC
Tel: (84-8) 6292 1170 Fax: (84 8) 6292 1170
Email: info@pcb-graphtech.com.vn
 
Author
Cách hoạt động như thế nào?

Cảm ơn câu hỏi của @tamthunguyen
Trước tiên, người dùng cần sở hữu tài khoản user trên nền tảng 3DEXPERIENCE và sở hữu Roles thiết kế 3D Creator,
Cách sử dụng Role 3D Creator
tương tự và quen thuộc như các công cụ thiết kế trên phiên bản Solidworks Desktop
Anh(Chị) có thể tham khảo nhanh tại đây: https://pcbgvn.com/3d-creator
 
Last edited by a moderator:
Top