3DEXPERIENCE - Tương lai của thiết kế và sản xuất

Author
Năm nay, hãng SOLIDWORKS đã thúc đẩy nhanh quá trình quảng bá 3DEXPERIENCE đến người dùng. Đây là một nền tảng cung cấp tất cả các công cụ thiết kế lưu trữ trên đám mây rất tiện lợi cho các kỹ sư. Vậy còn nhà sản suất thì sao? Họ được lợi gì với nền tẳng mới này? Hãy đọc bài viết bên dưới để hiểu được lợi ích từ nền tảng 3DEXPERIENCE mang lại và không bỏ sót bất kỳ tiềm năng kinh doanh nào.( xem tại đây )

Những ưu điểm của 3DEXPERIENCE trong doanh nghiệp sản suất
Link https://usecase.vn/tin-tuc/3dexperience-tuong-lai-cua-thiet-ke-va-san-xuat 
Top