5 số liệu IoT cần theo dõi

Author


Các thiết bị IoT thường được phân phối trên toàn cầu và được xây dựng trên nhiều nền tảng phần cứng và phần mềm. Sự gián đoạn trong luồng dữ liệu từ bất kỳ thiết bị nào có thể cho thấy lỗi thiết bị, sự cố hiệu suất cấp ứng dụng, sự cố mạng khu vực hoặc điều gì khác.

Các loại dữ liệu khác nhau có liên quan tùy thuộc vào loại triển khai IoT mà bạn chạy, nhưng có một số loại dữ liệu phổ biến mà bạn nên theo dõi cho nhóm IoT của mình.

1. Tỷ lệ thiết bị trực tuyến:

Số liệu IoT này cho bạn biết có bao nhiêu thiết bị trong nhóm của bạn đang hoạt động. Các thiết bị thường gửi thông báo nhịp tim trở lại mạng để cho biết chúng vẫn đang hoạt động. Ping không thường xuyên không phải là dấu hiệu của sự cố, đặc biệt nếu các thiết bị không được kết nối vĩnh viễn với mạng. Tuy nhiên, một loạt ping bị bỏ lỡ là một vấn đề mà bạn nên điều tra.

2. Tính khả dụng của CPU:

Tính khả dụng của CPU theo thời gian là một số liệu cần thiết để theo dõi các thiết bị IoT điện toán biên. Nó cho biết thiết bị và CPU đối phó tốt như thế nào với khối lượng công việc được gửi đến và từ thiết bị. Theo dõi số liệu này theo thời gian để xác định thời điểm thêm thiết bị bổ sung hoặc thay thế thiết bị lỗi thời.

3. Độ trễ:

KPI này có thể giúp xác định cách mạng xử lý khối lượng công việc truyền dữ liệu. Nó đặc biệt hữu ích nếu bạn sử dụng các công nghệ cũ hoặc mở rộng nhóm IoT của mình một cách nhanh chóng. Đôi khi, mạng không thể xử lý băng thông được thêm vào và độ trễ bắt đầu tăng lên.

4. Tính khả dụng của trang web:

KPI này hữu ích nếu các thiết bị được triển khai theo cụm. Nó cho biết số lượng hoặc số lượng dịch vụ của thiết bị đang được sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào. Con số cao có thể cho biết rằng việc triển khai hiện tại đã quá tải và bạn cần cài đặt thêm thiết bị. Số lượng thấp có thể cho biết mức sử dụng thấp hoặc một vấn đề khác cần điều tra.

5. Người dùng đang hoạt động:

KPI này thể hiện tần suất người dùng truy cập thiết bị. Tỷ lệ rời của thiết bị có thể cho biết rằng người dùng không còn sử dụng thiết bị đó nữa hoặc có vấn đề với người dùng từ xa khi kết nối với thiết bị.

Nguồn: TechTarget.

Chi tiết hơn, quý vị và các bạn đọc bài viết tại đây!
 
Top