Bài giới thiệu! Box mới

Author
Gửi anh em Mesians!

Bước tiến mới của các ngành công nghiệp bắt buộc các nhà sản xuất phải tính toán và lên kế hoạch cho tất cả các khâu, các bộ phận, phòng ban. Việc đảm bảo tính liên tục của một dây chuyền sản xuất đặc biệt quan trong và là một khâu không thể thiếu đảm bảo năng suất của quá trình sản xuất.

Ngày nay, các nhà sản xuất đặc biệt chú ý đến vấn đề bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa phục hồi công nghiệp nhằm mục đích tối đa hóa công suất của thiết bị, nâng cao công suất và năng lực sản xuất của dây chuyền. Chính ví những lý do trên Meslab xin mở ra một chuyên mục mới để mời mọi người tham gia thảo luận đóng góp ý kiến cho vấn đề ngày càng được quan tâm nhiều trong quy trình sản xuất hiện đại. Chuyên mục được lấy tên là "Bảo trì và sửa chữa công nghiệp". Box được tạo ra nhằm tập hợp các anh em cùng chung một lĩnh vực, giống nhau trong công việc, nhiệm vụ. Box cũng là nơi cho các nhà cung cấp dịch vụ giới thiệu những sản phẩm hay dịch vụ của mình cho linh vực bảo trì và sửa chữa.

Hy vọng rằng, việc ra khởi tạo box mới này sẽ làm phong phú hơn những bài viét có chất lượng, những kinh nghiệm được chia sẻ, những mới sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu và thêm những thông tin về việc áp dụng những công nghệ mới trong công tác Bảo trì và sửa chữa.

Chúc cho box sẽ thành công cùng với sự lớn mạnh của Meslab!
 
Top