Xin hỏi Bê tông cốt thép trong ansys classic

#1
Em đang tập mô phỏng bê tông cốt thép (em không phải dân xây dựng nhưng muốn học hỏi thêm :D ).
Em sau khi mô hình bài toán, đặt điều kiện biên rồi giải thì chương trình báo lỗi không hội tụ. Xin mọi người giải thích giùm e.
Chân thành cám ơn!
Ps: Đây là lần đâu tiên e vào diễn đàn, vì vậy e vẫn chưa biết topic này đã có hay chưa (vì e không biết tìm kiếm topic đã có trên diễn đàn như thế nào hết). Vì vậy mong được mọi người chỉ giúp cho.
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

emtnle

New Member
#2
Ðề: Bê tông cốt thép trong ansys classic

Em đang tập mô phỏng bê tông cốt thép (em không phải dân xây dựng nhưng muốn học hỏi thêm :D ).
Em sau khi mô hình bài toán, đặt điều kiện biên rồi giải thì chương trình báo lỗi không hội tụ. Xin mọi người giải thích giùm e.
Chân thành cám ơn!
Ps: Đây là lần đâu tiên e vào diễn đàn, vì vậy e vẫn chưa biết topic này đã có hay chưa (vì e không biết tìm kiếm topic đã có trên diễn đàn như thế nào hết). Vì vậy mong được mọi người chỉ giúp cho.
Bạn tham khảo file sau đây nhé
https://docs.google.com/viewer?a=v&...sdGRvbWFpbnxlbXRubGV8Z3g6OWUzY2JkOThhZjYxMTk0
 
#3
Ðề: Bê tông cốt thép trong ansys classic

Hi Thuoc No

Bạn vui lòng cung cấp rõ thông tin bài toán, hình ảnh chụp lỗi, để mình hỗ trợ.
Không hội tụ có nhiều nguyên nhân lắm
Nếu mô phỏng Bê tông cốt thép thì bạn nên dùng Solid65 và Link180

Thanks
 
Lượt thích: umy

umy

Well-Known Member
#5
Van de hội tụ cho Beam Bê tông cốt thép trong DH >> chon mo hinh vat lieu phi tuyen (material nonlinear)
https://www.semanticscholar.org/pap...babu/e66b72b32c73757edcbb8524bef6e70980c73920

- Xem LV :
1- Modelling of Flexural Failure in Reinforced Concrete Beams as Under, Balanced and Over - reinforced
http://ijettjournal.org/2016/volume-36/number-8/IJETT-V36P273.pdf

2- Study of Behavior of Reinforced Concrete Beam Using ANSYS
http://www.ijritcc.org/download/conferences/ICEMTE_2017/Track_4_(Civil)/1488532084_03-03-2017.pdf

3- FLEXURAL BEHAVIOR OF REINFORCED AND PRESTRESSED CONCRETE BEAMS
USING FINITE ELEMENT ANALYSIS
https://www.eng.mu.edu/foleyc/MS_Theses/wolanski_2004_MS.pdf

4- Parametric Study on Reinforced Concrete Beam using ANSYS
https://iiste.org/Journals/index.php/CER/article/viewFile/14699/15055
 
Last edited:

umy

Well-Known Member
#6
Cho những công trình lớn với BTCT, mô hình tổng quát nên dùng Ansys+CivilFem !
- Chỉ những mô hình cục bộ, Dầm đơn giãn mới dùng thuần Ansys Structural với Solid và Links

(Cần có căn bản về Sức Bền Vật Liệu và Bê tông cốt thép như : Sách của các thầy Nguyễn Đình Cống, Fritz Leonhardt, Bangash ... để hiểu được mà thực hiện )

1) civilfem-for-ansys
https://www.civilfem.com/products/civilfem-for-ansys/

2) INFINITE ( India)
https://infinitesolutionsindia.com/ansys-civilfem/3) Trích CivilFem Help

PREP7 Commands

These commands are used together with Ansys PREP7 commands to build the model. A brief description of each command is given below.
Table 4 Database

~UPDATE . Updates the selected entities in the CivilFEM data base to the active time.
...
~BLFLST . List materials properties defined by CivilFEM.
~CFMP . Defines or modifies material properties.
~CFMPDEL
. Deletes CivilFEM material properties.
~CFMPGEN
. Generates copies of CivilFEM materials.
~CFMPLIB
. Organizes and creates the user material library.
~CFMPLST . Lists CivilFEM material properties.Table 6 Cross Sections

~CBDMS . Defines cable cross sections by dimensions.
~CSDEL . Deletes cross sections.
~CSECDMS . Defines concrete cross sections by dimensions.
~CSGEN . Generates copies of cross sections.
~CSLST . List CivilFEM cross section’s properties.


~CSLIB . Organizes and creates the user section library.
~CSMRG . Creates CivilFEM cross section as a composition of 2 existing sections.
~RNFDEF . Defines reinforcement in cross sections.
~RNFMDF . Modifies cross section’s reinforcement data.
~SEC2DIN . Imports a cross sections defined in ANSYS by means of nodes and elements.
~SEC2DOU . Exports a CivilFEM cross section to ANSYS nodes and elements.
~SECMDF . Modifies the data of cross sections.
~SSECDMS . Defines a steel cross section by dimensions.
~SSECLIB . Defines a steel cross section by library.
~SSECPLT . Defines a steel section by plates.
~TREFINE . Increments the number of cross section’s points and tessella.

... v.v.
 
Last edited:
Top