Bộ kỹ thuật cho khai thác hầm lò Underground Engineering Suite

Author
Tạo lịch trình khai thác để có thể truyền đạt trực tiếp một cách liền mâchj đến các hoạt động nhờ tích hợp với hệ thống quản lý đội xe HxGN MineOperate UG Pro.
1694400717809.jpeg
Linh hoạt và có thể cấu hình cho tất cả các mỏ hầm lò
Các công cụ CAD 3D dành cho thiết kế chi tiết và phần mềm linh hoạt, có thể cấu hình để mô hình hóa các quy trình sản xuất ngắn hạn cho bất kỳ mỏ hầm lò nào
Lợi ích chính
Thiết kế mỏ một cách chi tiết
Kết hợp các công cụ CAD MinePlan 3D với công cụ lập lịch dựa trên khai thác, Bộ lập lịch hoạt động MinePlan (MPAS) để có các thiết kế mỏ chi tiết.
Lập kế hoạch dựa trên hoạt động khai thác
Đưa các thiết kế CAD khoan & nổ mìn vào MPAS để lập lịch trình dựa trên hoạt động. MPAS đủ linh hoạt và có thể cấu hình để lập mô hình hoạt động cho bất kỳ mỏ UG nào.
Kết nối với quản lý đội xe
Tích hợp với HxGN MineOperate UG Pro có nghĩa là lịch trình hoạt động có thể được cung cấp trực tiếp cho hoạt động và hệ thống quản lý đội xe.

Lập kế hoạch ngắn hạn MinePlan UG kết hợp công cụ CAD MinePlan 3D (MP3D) hàng đầu trong ngành mỏ và công cụ lập lịch dựa trên hoạt động của nó, Bộ lập kế hoạch hoạt động MinePlan (MPAS). Tạo thiết kế mỏ chi tiết bằng MP3D. Công cụ thiết kế Ring Design có thể được sử dụng để tạo các thiết kế khoan và nổ. Các thiết kế CAD cung cấp cho MPAS, nhờ đó có thể tạo ra một lịch trình dựa trên hoạt động khai thác.
MPAS đủ linh hoạt và có thể cấu hình để mô hình hóa các hoạt động của đơn vị khai thác cho bất kỳ mỏ hầm lò nào. Các hoạt động khai thác được tạo ra dựa trên việc cắt hình học và thiết bị được chỉ định để mô hình hóa các quá trình khai thác.
Việc xem xét kho dự trữ và chế biến pha trộn rất đơn giản bằng cách sử dụng công cụ tối ưu hóa CPLEX được tích hợp sẵn. Việc báo cáo rất đơn giản bằng cách sử dụng công nghệ Lập biểu đồ và Báo cáo Nâng cao (ARC) được tích hợp. Lịch trình khai thác có thể được thông báo trực tiếp liền mạch với các hoạt động khai thác, nhờ tích hợp với hệ thống quản lý đội xe HxGN MineOperate UG Pro. Các nhiệm vụ được giao và hoàn thành tại khai trường với kết quả được đưa trở lại MinePlan để cập nhật lịch trình một cách nhanh chóng.
Các tính năng
  • Bao gồm Bộ lập lịch khai thác MinePlan linh hoạt
Trình lập lịch hoạt động MinePlan là một công cụ lập lịch khai thác chi tiết, dựa trên Gantt. Nó đủ linh hoạt và có thể cấu hình để mô hình hóa các quy trình sản xuất ngắn hạn cho bất kỳ mỏ hầm lò nào. Cùng với MinePlan 3D, bạn có thể tạo các thiết kế chi tiết.
  • Công cụ tối ưu hóa CPLEX bao gồm việc kho lưu trữ, pha trộn
Việc lưu trữ và pha trộn được xem xét bằng cách sử dụng công cụ tối ưu hóa CPLEX tích hợp. Việc báo cáo trở nên đơn giản bằng cách sử dụng công nghệ Biểu đồ và Báo cáo Nâng cao (ARC) được tích hợp sẵn.
  • Tích hợp với HxGN MineOperate UG Pro for FMS hệ thống quản lý đội xe
Truyền đạt lịch trình trực tiếp tới các hoạt động khai thác, thông qua tích hợp với hệ thống quản lý đội xe HxGN MineOperate UG Pro. Các nhiệm vụ có thể được giao và hoàn thành tại hiện trường với kết quả được đưa trở lại MinePlan để cập nhật lịch trình một cách nhanh chóng.
Theo Hexagon Mining
 
Top