CAD meister?

Author
các bạn trong diễn đàn bạn nào có tài liệu về CAD meister cho mình xin được không? mình đang làm đồ án tốt nghiệp về khuôn nhựa dùng phần mềm này để thiết kế, nhưng không có tài liệu, phần mềm thì mình có rồi.
 
Tài liệu của phần mềm này theo mình biết thì không có đâu. Nếu bạn đã cài ra rồi thì chịu khó đọc Helf vậy. Đây là phần mềm cũng hiếm, có mấy công ty ở mấy khu Công nghiệp cũng dùng cái này để thiết kế khuôn nên bạn có thể tham khảo ở đó.
 
Top