CAO SU BIẾN TÍNH MA

Author
[size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt][size=10pt]Mình đang cần tìm tài liệu cho ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGHIÊN CỨU.
Đề tài : "Khảo sát tính chất cơ lý của cao su thiên nhiên độn bột tre và cao su biến tính MA độn bột tre".
Bạn nào có tài liệu liên quan (tài liệu nó về tính chất - cách xử lý tre, cao su biến tính MA, cao su thiên nhiên, vấn đề tương hợp, các kết quả nghiên cứu trước đây...) xin chia sẻ với mình.
Thanks các bạn nhiều.
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top