Catia 3Dexperience - Thiết kế sản phẩm

Author
CATIA được hỗ trợ bởi nền tảng 3DEXPERIENCE trên đám mây nâng cao năng lực đổi mới trong các công ty thuộc mọi quy mô trên nhiều ngành công nghiệp, bằng cách cung cấp các giải pháp CAD tốt nhất.

CATIA trên đám mây mang lại khả năng độc đáo không chỉ để tạo mô hình cho bất kỳ thiết kế sản phẩm nào mà còn làm như vậy trong bối cảnh hành vi thực tế của nó: thiết kế trong thời đại trải nghiệm. Các kiến trúc sư hệ thống, kỹ sư, nhà thiết kế, chuyên gia xây dựng và tất cả những người đóng góp có thể xác định, tưởng tượng và định hình thế giới kết nối.

Các ứng dụng Thiết kế, Kỹ thuật, Kỹ thuật Hệ thống và Xây dựng của CATIA là trọng tâm của Kinh nghiệm Giải pháp Công nghiệp từ Dassault Systèmes để giải quyết các nhu cầu cụ thể của ngành. Điều này cách mạng hóa cách các tổ chức hình thành, phát triển và hiện thực hóa các sản phẩm mới, mang lại lợi thế cạnh tranh thông qua trải nghiệm khách hàng sáng tạo.
Thi công
Quá trình thiết kế sản phẩm và kỹ thuật để xây dựng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa nhiều bên tham gia trong tất cả các giai đoạn của dự án. Ngoài ra, các dự án xây dựng ngày càng phức tạp đòi hỏi tất cả các nhóm phải dựa vào 3D như một ngôn ngữ chung để tạo điều kiện hợp tác và giảm bớt công việc làm lại giữa các giai đoạn.

3DEXPERIENCE CATIA cho phép các kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng vượt ra ngoài giới hạn của các phương pháp phân phối dự án truyền thống bằng cách cung cấp một loạt các giải pháp mô hình 3D trải dài tất cả các giai đoạn thiết kế và kỹ thuật.

Thiết kế sản xuất và lắp ráp. Bất cứ nơi nào.

Xây dựng nhanh hơn và tốt hơn với sức mạnh của thế giới ảo trên đám mây.

Mang theo DfMA với bạn

Nhà thiết kế, Nhà sản xuất và Nhà xây dựng có thể tận dụng sức mạnh của sự hợp tác để quản lý doanh nghiệp của họ tốt hơn thông qua các ý tưởng, điện toán trực tuyến và DfMA (Thiết kế cho Sản xuất & Lắp ráp) với nền tảng 3DEXPERIENCE trên đám mây.
Con người + Máy tính + Quy trình

Thiết kế sản phẩm cho Sản xuất và Lắp ráp (DfMA) trên nền tảng 3DEXPERIENCE cho phép bạn thử nghiệm các ý tưởng và kịch bản thực tế trước khi xây dựng, với sức mạnh của thế giới ảo trên đám mây. Được thúc đẩy bởi Trải nghiệm kép ảo (VTE), DfMA mở rộng khả năng của bạn để bạn có thể đạt được phạm vi và chất lượng lớn hơn cho tất cả các dự án sản xuất và lắp ráp của mình.

Thế giới ảo trực tuyến cho phép bạn cải thiện thiết kế thành phần, làm cho chúng rẻ hơn và dễ lắp ráp hơn hoặc xem cách thiết kế sẽ tương tác với các yếu tố trong thế giới thực. Bạn có thể đạt được mức tăng hiệu suất đáng kể cho tất cả mọi người tham gia vào việc cung cấp môi trường được xây dựng, với quy trình vượt trội và đầu tư khiêm tốn vào tài nguyên máy tính.

Lợi ích của DfMA

DfMA là về việc có một cái nhìn tổng thể về một tòa nhà để xác định cách tốt nhất để xây dựng nó. Mục tiêu: sản xuất hiệu quả một cơ sở chất lượng cao, hiệu quả về chi phí, bao gồm sản xuất hàng loạt cho một số quy trình trong khi vẫn cung cấp sự đa dạng mà khách hàng của bạn đang tìm kiếm.

  • Cài đặt dễ đoán hơn
Cách tiếp cận DfMA tìm cách loại bỏ các thành phần ở bất cứ nơi nào bạn có thể, bởi vì làm việc với ít bộ phận hơn có thể đồng nghĩa với ít vấn đề lắp ráp hơn.

Nó cũng yêu cầu dung sai giữa các giao dịch khác nhau phải được thỏa thuận trong giai đoạn thiết kế ban đầu, để khi các thành phần đến vị trí công việc, tất cả chúng đều giao diện chính xác.

  • Các thành phần chất lượng cao hơn
Phần lớn quá trình lắp ráp của dự án được thực hiện trong môi trường nhà máy sạch sẽ. Điều này có nghĩa là bạn có thể cung cấp các sản phẩm cuối cùng với chất lượng cao hơn những gì bạn có thể sản xuất tại chỗ.

Ngoài ra còn có cơ hội cho các vật liệu chất lượng tốt hơn. Điều này có thể làm cho các bộ phận đắt hơn, nhưng tiết kiệm chi phí tổng thể bằng cách giảm thời gian xây dựng và bảo trì suốt đời.

  • Cải thiện an toàn công trường
Tập trung vào tiền chế có nghĩa là ít giao dịch được yêu cầu tại chỗ hơn, các khía cạnh của địa điểm được minh họa tốt hơn và không gian làm việc dễ dự đoán hơn, điều này dẫn đến những cải tiến về cả an toàn và hậu cần.Thiết kế sản phẩm Xuất sắc
Từ phác thảo 3D, chia nhỏ bề mặt, lập mô hình Class-A đến in 3D, thiết kế ngược, trực quan hóa và trải nghiệm, CATIA Design / Styling cung cấp tất cả các giải pháp cho sự sáng tạo trong thiết kế, sự xuất sắc của bề mặt và trải nghiệm sản phẩm.
Kỹ thuật xuất sắc
Các kỹ sư cơ khí được trang bị công cụ Mô hình 3D CATIA có thể hiểu sâu hơn về các yếu tố chính của chất lượng và hiệu suất ngay trong giai đoạn phát triển sản phẩm. Tạo mẫu kỹ thuật số, kết hợp với phân tích và mô phỏng kỹ thuật số, cho phép các nhóm phát triển sản phẩm hầu như tạo ra và phân tích một sản phẩm cơ khí trong môi trường hoạt động của nó.
Phát triển hệ thống quy luật chéo
Giải pháp Kỹ thuật Hệ thống tích hợp đầy đủ mô hình liên ngành, mô phỏng, xác minh và hỗ trợ quy trình kinh doanh cần thiết để phát triển các sản phẩm ‘vật lý mạng – cyber physical’ phức tạp. Nó cho phép các tổ chức nhanh chóng và dễ dàng đánh giá các yêu cầu thay đổi hoặc phát triển sản phẩm mới hoặc các biến thể hệ thống, đồng thời sử dụng phương pháp kỹ thuật hệ thống dựa trên hiệu suất thống nhất để giảm chi phí tổng thể của việc phát triển hệ thống và sản phẩm.


Liên hệ hotline để được tư vấn chi tiết: +84-34.5331-633
 
Top