CATIA - Giải pháp số 1 thế giới về thiết kế và trải nghiệm sản phẩm

Author
CATIA là Giải pháp Hàng đầu Thế giới về Thiết kế và Trải nghiệm Sản phẩm. Nó được sử dụng bởi các tổ chức hàng đầu trong nhiều ngành công nghiệp để phát triển các sản phẩm mà chúng ta thấy và sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

CATIA mang đến khả năng độc đáo để thiết kế bất kỳ sản phẩm nào. Các kiến trúc sư hệ thống, kỹ sư, nhà thiết kế, chuyên gia xây dựng có thể xác định, tưởng tượng và định hình thế giới kết nối như thế nào.

1667879359011.png

CATIA, được hỗ trợ bởi nền tảng 3DEXPERIENCE của Dassault Systèmes, cung cấp:
Môi trường thiết kế được xây dựng trên một nguồn duy nhất và được truy cập thông qua các bảng điều khiển 3D mạnh mẽ thúc đẩy đồng thời trí tuệ kinh doanh, thiết kế trong thời gian thực và cộng tác giữa tất cả các bên liên quan.

Giải pháp Catia 3Dexperience dành cho cả người dùng có kinh nghiệm và người dùng không thường xuyên sử dụng bởi giải pháp có khả năng mô phỏng mô hình 3D đẳng cấp thế giới nhằm tối ưu hóa hiệu quả cho mọi người dùng.

Nền tảng phát triển sản phẩm toàn diện tích hợp các quy trình & công cụ hiện có. Điều này cho phép người dùng nắm bắt sản phẩm trong tất cả các giai đoạn của quá trình phát triển sản phẩm.

Các ứng dụng Thiết kế, Kỹ thuật, Kỹ thuật Hệ thống và Xây dựng của CATIA là trọng tâm của Kinh nghiệm Giải pháp Công nghiệp từ Dassault Systèmes để giải quyết các nhu cầu cụ thể của ngành. Điều này góp phần cách mạng hóa cách các tổ chức hình thành, phát triển và hiện thực hóa các sản phẩm mới, mang lại lợi thế cạnh tranh thông qua trải nghiệm khách hàng sáng tạo.
 
Last edited:

NPT

Active Member
Anh chị chia sẻ chi tiết thêm về ứng dụng Thiết kế, Kỹ thuật, Kỹ thuật Hệ thống và Xây dựng của CATIA đi ạ
 
Top