Chào mừng bạn đến với V-3DSPACE / Welcome to V-3DSPACE

Author
Về V-3DSPACE / About V-3DSPACE

Giúp bạn và công ty của bạn quản lý và thiết kế sản phẩm tốt hơn / Helping you and your companies manage and design better products:
  • How to design your better product? / Làm thế nào để thiết kế sản phẩm của bạn tốt hơn?
  • How to change your product? / Làm thế nào để thay đổi sản phẩm của bạn?
  • How to reuse your product? / Làm thế nào để tái sử dụng sản phẩm của bạn?
  • How to manage your product? / Làm thế nào để quản lý sản phẩm của bạn?
  • How to choose right CAD/CAM/CAM solution for your company? / Làm thế nào để chọn đúng giải pháp CAD/CAM/CAE cho công ty bạn?
Dịch Vụ Từ V-3DSPACE Services from V-3DSPACE

  • Tư Vấn giải pháp CAD/CAM/CAE / Consulting CAD/CAM/CAE solution
  • Tư vấn và báo giá phần mềm CNCKAD / Consultant and quotation CNCKAD software.
  • Dịch vụ Gia Công (Thiết Kế Cơ Khí 3D & Gia Chi Tiết Cơ Khí) / Outsourcing Services (3D Mechanical Design & Mechanical Manufacturing)
  • Đào tạo CAD/CAM/CAE (SOLIDWORKS) / Training CAD/CAM/CAE (SOLIDWORKS)
 
Top