Xin hỏi cho e hỏi Constitutive model là gì ạ? Và tại sao lại phải dùng Constitutive model trong mô phỏng cắt gọt ạ?

umy

Well-Known Member
#2
tại sao lại phải dùng Constitutive model trong mô phỏng cắt gọt
Trích:- Nguyễn Đình Phách bên (VUDSE ) hỏi:
Em chào mọi người, cho em hỏi với
  • constitutive model là gì ? tại sao cần sử dụng constitutive trong quá trình cắt gọt.
  • có các mô hình nào khác ngoài Johnson-cook không?
Em cảm ơn

- được thầy Minh Nguyen giải đáp
Hiểu nôm na đó là quan hệ giữa ứng suất và biến dạng. Bạn muốn dùng constitutive nào thì tùy, miễn sao nó phù hợp với bài toán của bạn.

___________________________________
umy (Meslab)
- Constitutive material model
:= mô hình vật liệu phù hợp với bài tính mô phỏng cắt gọt
Material model : Johnson&cook - Oxley - Zerilli & Armstrong >> xem AISI 1045

Vấn đề rộng mà cậu ndinhchuc mong được giải đáp trong bài viết ngắn sao ạ ?

- Xin cho biết rỏ hơn về trình độ chuyên môn của cậu (KS ? vào nghề bao lâu ? thực hiện chuyên môn gì ? hay làm luận văn ThS, TS ? dùng mềm nào để mô phỏng cắt gọt ? cho loại kim gì (Inox, Titan, Alu ...?)
Trả lời đầy đủ thì tôi mới trao đổi ngắn gọn cho thích hợp đúng tầm của cậu và cho thêm tài liệu rất hay, bổ ích được.

Trich: MODELLING AND SIMULATION OF METAL CUTTING BY FINITE ELEMENT METHOD
1590052742350.png

Figure 3.5. Orthogonal metal cutting simulation by using Abaqus
(Source: Ozel, et al. 2007)
1590052889340.png

Figure 3.7. Metal cutting simulation with by using Ls-Dyna
(Source: Ambati 2008)

Ai có quan tâm đến vấn đề, nhấn Like cho biết ! nếu ko ... tôi xóa bài !!
 
Last edited:
#3
tại sao lại phải dùng Constitutive model trong mô phỏng cắt gọt


Trích:- Nguyễn Đình Phách bên (VUDSE ) hỏi:
Em chào mọi người, cho em hỏi với
  • constitutive model là gì ? tại sao cần sử dụng constitutive trong quá trình cắt gọt.
  • có các mô hình nào khác ngoài Johnson-cook không?
Em cảm ơn

- được thầy Minh Nguyen giải đáp
Hiểu nôm na đó là quan hệ giữa ứng suất và biến dạng. Bạn muốn dùng constitutive nào thì tùy, miễn sao nó phù hợp với bài toán của bạn.

___________________________________
umy (Meslab)
- Constitutive material model
:= mô hình vật liệu phù hợp với bài tính mô phỏng cắt gọt
Material model : Johnson&cook - Oxley - Zerilli & Armstrong >> xem AISI 1045

Vấn đề rộng mà cậu ndinhchuc mong được giải đáp trong bài viết ngắn sao ạ ?

- Xin cho biết rỏ hơn về trình độ chuyên môn của cậu (KS ? vào nghề bao lâu ? thực hiện chuyên môn gì ? hay làm luận văn ThS, TS ? dùng mềm nào để mô phỏng cắt gọt ? cho loại kim gì (Inox, Titan, Alu ...?)
Trả lời đầy đủ thì tôi mới trao đổi ngắn gọn cho thích hợp đúng tầm của cậu và cho thêm tài liệu rất hay, bổ ích được.

Trich: MODELLING AND SIMULATION OF METAL CUTTING BY FINITE ELEMENT METHOD
View attachment 6584
Figure 3.5. Orthogonal metal cutting simulation by using Abaqus
(Source: Ozel, et al. 2007)
View attachment 6585
Figure 3.7. Metal cutting simulation with by using Ls-Dyna
(Source: Ambati 2008)

Ai có quan tâm đến vấn đề, nhấn Like cho biết ! nếu ko ... tôi xóa bài !!
tại sao lại phải dùng Constitutive model trong mô phỏng cắt gọt


Trích:- Nguyễn Đình Phách bên (VUDSE ) hỏi:
Em chào mọi người, cho em hỏi với
  • constitutive model là gì ? tại sao cần sử dụng constitutive trong quá trình cắt gọt.
  • có các mô hình nào khác ngoài Johnson-cook không?
Em cảm ơn

- được thầy Minh Nguyen giải đáp
Hiểu nôm na đó là quan hệ giữa ứng suất và biến dạng. Bạn muốn dùng constitutive nào thì tùy, miễn sao nó phù hợp với bài toán của bạn.

___________________________________
umy (Meslab)
- Constitutive material model
:= mô hình vật liệu phù hợp với bài tính mô phỏng cắt gọt
Material model : Johnson&cook - Oxley - Zerilli & Armstrong >> xem AISI 1045

Vấn đề rộng mà cậu ndinhchuc mong được giải đáp trong bài viết ngắn sao ạ ?

- Xin cho biết rỏ hơn về trình độ chuyên môn của cậu (KS ? vào nghề bao lâu ? thực hiện chuyên môn gì ? hay làm luận văn ThS, TS ? dùng mềm nào để mô phỏng cắt gọt ? cho loại kim gì (Inox, Titan, Alu ...?)
Trả lời đầy đủ thì tôi mới trao đổi ngắn gọn cho thích hợp đúng tầm của cậu và cho thêm tài liệu rất hay, bổ ích được.

Trich: MODELLING AND SIMULATION OF METAL CUTTING BY FINITE ELEMENT METHOD
View attachment 6584
Figure 3.5. Orthogonal metal cutting simulation by using Abaqus
(Source: Ozel, et al. 2007)
View attachment 6585
Figure 3.7. Metal cutting simulation with by using Ls-Dyna
(Source: Ambati 2008)

Ai có quan tâm đến vấn đề, nhấn Like cho biết ! nếu ko ... tôi xóa bài !!
cháu đang học mô phỏng bác ạ, cháu thấy câu hỏi này hay nên cháu hỏi để được giái đáp chi tiết hơn ạ! Cháu đang học làm trên Abaqus với vật liệu là Titan ạ!
 
Lượt thích: umy

umy

Well-Known Member
#4
Đề tài: mô phỏng cắt gọt với mô hình vật liệu thích hợp.
( umy chia xẻ, giúp đở vài kỹ sinh giỏi trong 4rum Meslab, làm cần câu cơm cá trong nghề sau nầy và có đủ tầm tung cánh bay cao !)

1) căn bản phải biết rất hay: đọc thật kỷ sẻ hiểu cả ! TL lưu giử.
(Giải thích và So sánh kết quả của phần mềm, mô hình vật liệu khác nhau, so với thí nghiệm đo đạc )
- *** MODELLING AND SIMULATION OF METAL CUTTING BY FINITE ELEMENT METHOD MasterThesis 86Pages, LS-Dyna, Abaqus ANSI 1045
http://library.iyte.edu.tr/tezler/master/makinamuh/T000176.pdf

- ** Aspects of the simulation of a cutting process with ABAQUS /
Explicit including the interaction between the cutting process and the dynamic behavior of the machine tool 8Pages
https://pdfs.semanticscholar.org/70...0.1542785703.1590559579-1650501893.1578819075
or
https://www.semanticscholar.org/pap...olek/70db33f7e84583cf7dafc390eae4afb776b4d14c

2) Info về Abaqus !
(TL ngắn gọn, xem thêm cho có khái niệm về cách dùng Abas trong mô phỏng làm việc ở lỉnh vực nầy)

- *** Abaqus Training.pdf 23Pages
Abaqus Training Seminar for Machining Simulation 23Pages
https://engineering.purdue.edu/ManLab/Seminar/Abaqus Training.pdf

- * Metal-Forming-with-Abaqus.pdf 26Pages
https://www.4realsim.com/pdf/Metal-Forming-with-Abaqus.pdf

3) Tài Liệu lớn, nghiên cứu khoa học tầm ThS, TS, (ko hiểu nổi cũng chẳng sao) > nên lưu giử trong thư viện ĐH
( Xã ra >> hơn trăm TL được phổ biến >> trong đó có vài bài cho vài chuyên gia: sử dụng được trong thực tiển !)


On the Selection of Johnson-cook Constitutive Model Parameters for Ti-6Al-4 V
*) Using Three Types of Numerical Models of Orthogonal Cutting


- ***scienceDirect_articles_21May2020_02-49-50.230.zip 16MB
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827115002504

- ScienceDirect_articles_21May2020_03-01-05.254.zip
https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-cirp/vol/31/suppl/C

- ScienceDirect_articles_21May2020_03-27-01.328.zip 106MB
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711930678X
https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-cirp/vol/82/suppl/C

- ScienceDirect_articles_21May2020_04-15-40.343.zip 41MB
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711630316X
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711630316X
 
Last edited:

Thành viên đang online

Top