CÔNG CỤ MÔ PHỎNG TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO NGƯỜI DÙNG SOLIDWORKS

pcbgt

New Member
Author
  • · Sản phẩm của tôi sẽ hoạt động tốt chứ? Nó có đủ mạnh không? Nó có bền không?
    • · Phân tích cấu trúc tuyến tính và phi tuyến tính nâng cao, phân tích tĩnh, bán tĩnh và động (công nghệ Abaqus) liên quan đến các tiếp điểm trượt, biến dạng lớn và vật liệu siêu đàn hồi
    • · Các công cụ chia lưới tiên tiến với nhiều loại và công thức phần tử, bao gồm các phần tử tứ diện, bricks, shells và giầm
    • · Mô phỏng bền mỏi (công nghệ fe-safe), bao gồm tải đơn trục và đa trục, công thức ứng suất và tuổi thọ biến dạng, và thư viện độ bền vật liệu rộng (hơn 350 vật liệu)
  • · Điện toán hiệu suất cao (HPC) để mở rộng khả năng tính toán và tăng tốc thời gian tính toán trên các máy tính mạnh tại chỗ hoặc trong đám mây

Bao quát tất cả các cơ sở mô phỏng
3DEXPERIENCE
Works Simulation cung cấp một môi trường phát triển sản phẩm dựa trên đám mây thống nhất, cho phép các nhóm thiết kế và thiết kế mô phỏng làm việc tại nhà, văn phòng, mọi nơi, mọi lúc. Vì dữ liệu thiết kế và mô phỏng được lưu an toàn vào đám mây nên dữ liệu này luôn sẵn sàng 24/7/365 cho toàn bộ thành viên trong nhóm. Giúp các nhà thiết kế và kỹ sư tiết kiệm thời gian với điện toán đám mây, không chỉ để giải quyết các mô phỏng lớn nhanh hơn mà còn giải phóng tài nguyên máy tính cục bộ trong khi mô phỏng chạy từ xa trên đám mây.
Quản lý dữ liệu trên nền tảng này đi kèm với một loạt các ứng dụng giúp bạn quản lý vòng đời sản phẩm một cách có phương pháp và hiệu quả. Với tất cả dữ liệu ở một nơi, mọi người đều đồng bộ hóa với quyền truy cập vào một nguồn dữ liệu duy nhất. Nguy cơ sai sót giảm đáng kể; người dùng có thể dễ dàng tìm thấy dữ liệu thiết kế và mô phỏng được liên kết với nhau.
Mô phỏng cung cấp cho các kỹ sư khả năng thực hiện các thử nghiệm không giới hạn trong môi trường kỹ thuật số mà không lãng phí thời gian và vật liệu. Nó cung cấp một môi trường thuận lợi để đồng thời ngăn chặn các vấn đề, cải thiện thiết kế và thử các ý tưởng mới, cho phép các kỹ sư thử nghiệm với nhiều tình huống khác nhau mà không cần tạo ra một nguyên mẫu vật lý.
Với cấu trúc, dòng chảy chất lỏng, ép nhựa, mỏi và mô phỏng điện từ tất cả ở cùng một nơi, người dùng được trao quyền khám phá những hiểu biết kỹ thuật thực tế nhất cho quy trình phát triển sản phẩm mới chất lượng cao nhất được hỗ trợ bởi công nghệ hàng đầu từ SIMULIA: Abaqus, fe-safe và CST.
Liên hệ PCB GraphTech Việt Nam để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể tăng độ tin cậy cho thiết kế, giảm các lần lặp lại thiết kế và giảm thiểu các nguyên mẫu vật lý.

trong SOLIDWORKS
# 3DEXPERIENCE 3DEXPERIENCE Works PCB GraphTech Việt Nam SOLIDWORKS SOLIDWORKS Simulation phần mềm SOLIDWORKS
SHARE THIS POST
 
Top