Đây là tài liệu em sưu tầm được trên MISUMI. Cho em hỏi là tại sao khi thiết kế khối điều chỉnh chiều cao cho thanh ray, người ta lại thiết kế một bê

Top