Đưa tiết diện dầm mới vào inventor mà thư viện không có

  • Thread starter Đỗ Chính
  • Ngày mở chủ đề
Đ

Đỗ Chính

Author
Mọi người cho mình hỏi cách đưa một tiết diện dầm mới vào Inventor mà thư viện Inventor không có?
 


Top