Em học cơ điện tử muốn tham khảo dòng laptop nào phù hợp cho việc dùng phần mềm và đồ họa ạ ...?

N

Nguyen Dinh Phong

Author
Em học cơ điện tử muốn tham khảo dòng laptop nào phù hợp cho việc dùng phần mềm và đồ họa ạ ..?
 
N

NG. Thạch

Author
Mình đang xài work station 7600 cũng khá ok
 
Top