Giải pháp lập kế hoạch khai thác mỏ lộ thiên

Author
1683174724319.png
Nếu không có các công cụ phần mềm phù hợp tập trung vào thiết kế mỏ lộ thiên và không tích hợp với mô hình khối, thì việc xây dựng thiết kế một mỏ có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Việc tính toán thủ công cùng với máy tính sẽ mất nhiều thời gian, dễ bị sai sót và không hiệu quả. Các quyết định về lên kế hoạch có thể dựa trên những dữ liệu không chính xác.
Bộ HxGN MinePlan Open Pit Engineering cung cấp các gói phần mềm có thể giúp người dùng nâng cao hiệu quả của mỏ và đưa ra các quyết định sáng suốt bằng cách áp dụng dữ liệu kịp thời và chính xác để giảm thiểu sự khác biệt giữa kế hoạch và thực thi.
Lập kế hoạch cho khai thác lộ thiên (HxGN MinePlan OP Strategic Planning)
1683174817470.png
Lợi ích chính
1683174884432.png
Tất cả các công cụ cho lập kế hoạch khai thác
1683174918828.png

Tối ưu hóa đáy mỏ là công việc quan trọng như trước đây với việc làm thủ công sẽ tốn nhiều thời gian và khó có thể xem nhiều tình huống, đặc biệt khi khả năng tạo báo cáo nhanh bị hạn chế.
Gói MinePlan Strategic Planning Package chứa tất cả các công cụ mà một kỹ sư cần để tạo ra các kế hoạch cho mỏ trong các phạm vi nghiên cứu hoặc mức độ khả thi. Nó bao gồm chức năng đánh giá dự án MinePlan, cung cấp giao diện hiện đại, dễ sử dụng để tạo nhanh các tối ưu hóa đáy mỏ bằng cách sử dụng thuật toán Lerchs-Grossmann (LG) hoặc Pseudoflow.
Thuật toán phản hồi và các quy trình lập kế hoạch của nó cho phép dễ dàng tạo và đánh giá các chiến lược phản hồi và khai thác. Kết quả cuối cùng được chi tiết hóa một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các công cụ MinePlan 3D CAD như công cụ Pit Expansion Tool, có các chức năng mạnh mẽ để tạo đáy mỏ cuối cùng dựa trên tối ưu hóa mỏ, các ràng buộc địa kỹ thuật và các ràng buộc vật lý khác. Tạo báo cáo chi tiết, mạnh mẽ bằng cách sử dụng báo cáo và biểu đồ nâng cao.
Theo Hexagon Mining​
 
Top