Help me lỗi lệch đài dao máy phay CNC kasuga, fanuc 18M

Author
Xin chào mọi người, tình hình con máy phay của e nó bị lệch đài dao như thế này, khi goi dao xuống thì báo lỗi TOOL-POT DOWN LS, ALARM. có bác nào biết cách xử lý, chỉ giúp e với! z4429609183712_c0727b8472c6c25258208d93e05f2b77.jpg
 


Top