Hiện trạng của Internet vạn vật 2023 - Vũ trụ lợi ích mở rộng thúc đẩy sự phát triển của IoT

Author
Trong cuộc khảo sát người dùng IoT hàng năm lần thứ hai này, ResearchAndMarket.com bắt đầu hiểu rõ hơn về tính liên tục và thay đổi.Tổng cộng có 606 người trả lời đã tham gia cuộc khảo sát được thực hiện vào quý 3 năm 2022, với những người ra quyết định kinh doanh và CNTT chịu trách nhiệm về Người đại diện cho nhiều ngành, quy mô tổ chức và khu vực toàn cầu.

Các kết quả cung cấp một cái nhìn thoáng qua về quy trình ra quyết định của doanh nghiệp, bao gồm:
  • Cách họ xếp hàng các thách thức và ưu tiên
  • Những tùy chọn cơ sở hạ tầng nào họ đang sử dụng và dự định bổ sung
  • Những câu hỏi và đặc điểm họ tìm kiếm trong quá trình ra quyết định
  • Xếp hanhjg gần đúng của chi tiêu cho các thành phần
  • Kỳ vọng tăng trưởng
Bằng nhiều phép đo, kết quả của cuộc khảo sát năm 2022 cho thấy sự tồn tại dai dẳng của những thách thức và mục tiêu kinh doanh chung trên các ngành dọc và khu vực địa lý.

Bảo mật và bảo vệ dữ liệu vẫn là thách thức hàng đầu đối với việc triển khai, trong khi các hạng mục mới xuất hiện, chẳng hạn như môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Có thể quan sát thấy một số thay đổi đáng chú ý trong các nhóm ngoại lệ trong ngành và các nhóm khu vực liên quan đến lợi ích nhận thức được của IoT, kết nối không dây, khối lượng dữ liệu và ứng dụng. Sự khác biệt khu vực là rõ ràng trong việc dự đoán một cuộc suy thoái có thể xảy ra. Những nỗi sợ hãi rõ rệt nhất ở châu Âu . Trong khi các vấn đề về lạm phát và chuỗi cung ứng có thể lắng xuống, 51% số người được hỏi trên toàn cầu kỳ vọng vào sự tăng trưởng trong năm tới. Những trải nghiệm độc đáo của năm 2022 dẫn đến mối lo ngại ngày càng tăng về thời gian thực hiện lâu, tuyển dụng và giữ chân nhân tài cũng như tầm quan trọng của việc tìm kiếm các luồng kiếm tiền mới.

Để biết thêm thông tin về báo cáo này, hãy truy cập tại đây!

Nguồn: Yahoo Finance.
 
Top