HỘI THẢO ALTIUM DESIGNER THÁNG 11

Author
Thiết kế Board mạch trở nên thuận tiện hơn khi kiểm soát phiên bản

Kiểm soát phiên bản tương tự như lịch sử chỉnh sửa. Khi hiểu rõ về nó, các kỹ sư thiết kế board mạch có thể dễ dàng so sánh, thay thế và quay lại phiên bản cũ bất cứ khi nào.

❓ Bao lâu thì nên lưu trữ phiên bản 1 lần?
❓ Liệu bạn đã lưu trữ đúng cách chưa?
❓ Làm thế nào để đồng bộ hóa dữ liệu và thiết lập lưu tự động?
❓ Hệ thống PDM để lưu trữ dữ liệu thiết kế hoạt động như thế nào?

Câu trả lời sẽ có trong buổi hội thảo:

ALTIUM DESIGNER WEBINAR | Advantages of Using a Version Control System for Your Next Project | Dễ Dàng Kiểm Soát Phiên Bản Với Altium Designer
Thời gian: 10h00AM | 24.11.2022
Trực tuyến (Online) trên Zoom Meeting

Đăng ký ngay: https://pcbgvn.com/r/qkf1668501390971.png
 
Top