Hỏi về nhiệt độ nóng chảy của các kim loại và hợp kim?

Ðề: Hỏi về nhiệt độ nóng chảy của các kim loại và hợp kim?

các bác vui lòng chi cho e điểm nóng chảy,điểm sôi của các kim loại,hợp kim dùng cho ngành đúc.Ví dụ như:các loại gang,thép cacbon.thép hợp kim.hợp kim nhôm,hk magie,kẽm ....
các bác có tài liệu về đề tào này các bác cho e xin.
e cảm ơn các bác nhiều

hiện giờ e chỉ đưa lên nhiệt độ nóng chảy của các kl nguyên chất còn tìm về nhiệt độ nóng chảy các hợp kim khác a vào gigapedia.com down quyển ASM Handbook Volume 15
Casting do quyển này nặng gần 50MB ( do hơn 1000 trang mà nên e up lên media ko nổi do ở quê xài 3G nên mạng cùi quá) trong quyển này nó ko liệt kê nhiệt độ nóng chảy theo dạng table mà nằm rải rác nên có gì A tìm hen.

 
Lượt thích: umy
Top