[Hướng dẫn] Chỉnh sửa chủ đề thảo luận đã mở

Meslab News

Administrator
Ban Quản trị
Moderator
Bước 1: Chọn chủ đề thảo luận muốn chỉnh sửa
1.png
Bước 2: Kéo xuống cuối bài viết chọn "Chỉnh sửa"
2.png
Kết quả: Truy cập được giao diện chỉnh sửa bài như sau
3.png
Trong trường hợp muốn truy cập giao diện chỉnh sửa đầy đủ. Thay vì chọn "Chỉnh sửa", ta nhấn chuột phải vào "Chỉnh sửa" chọn tiếp "Mở đường liên kết trong thẻ mới"
4.png
Kết quả: Truy cập được vào giao diện chỉnh sửa đầy đủ như sau
5.png
 


Top