[Hướng dẫn] Đăng ký thành viên trên diễn đàn MES Forums

Meslab News

Administrator
Ban Quản trị
Moderator
Bước 1: Chọn mục đăng ký thành viên
1670206174224.jpeg
Bước 2: Điền đẩy đủ thông tin vào bảng hiện ra
1669254412452.png
Lưu ý một số lỗi có thể xảy ra:
1669254479640.png
1669254494509.png
 


Attachments

Last edited:
Top