Xin hỏi Không quay được khối khi sử dụng chuột giữa

Moderator
Nếu bạn đang dùng Windows 10 thì phải chỉnh lại cái option mặc định của Windows 10 theo cách sau
1. Nhấn Start
2. Gõ "mouse & t" trong ô Search
3. Trong hộp thoại Mouse & touchpad settings > Scroll inactive windows when I hover over them > Off.

Hoặc bạn kiểm tra lại xem có ứng dụng nào khác đang "xí" phần nút giữa không (thường là mấy phần mềm tự điển hay bộ gõ)
 
Lượt thích: Hiro
Top