Kích thước bao vật thể trong Creo/ProE

Ðề: Kích thước bao vật thể trong Creo/ProE

có tính năng tạo phôi tự động (trong gia công và khuôn đều được)
bạn đo cục phôi là ok
 
Author
Ðề: Kích thước bao vật thể trong Creo/ProE

Như vậy là phải tạo thêm file gia công mới đo được hả bạn, có cách nào đo ngay trong môi trường thiết kế (.part) không? Vì mình muốn vừa đo vừa chỉnh sửa luôn cho tiện
 
Moderator
Bạn có thể xem nhanh bằng cách vào menu File > Prepare > MoldelCHECK Interative > Info và stick vào chữ i màu xanh để hiện lên kích thước X x Y x Z
 
Top