Kiểm tra Vật Liệu cho chi tiết van 1 chiều

Author
Xin kính chào tất cả các anh Em trong diễn đàn!

Em đang cần kiểm tra vật liệu mác thép của bộ chi tiết như trong ảnh.
Hoặc ai đã từng gia công chi tiết như trong ảnh cho em xin thông tin liên hệ với ạ.
1609122180667.png
Em cám ơn! 1609122199101.png 1609122213517.png
 


Top