Phần mềm CAM của bạn có làm đc như vậy không?

Author
Ngày nay với sự phát triển của công nghệ CAD/CAM và tiềm lực kinh tế của các doanh nghiệp cũng đã lớn mạnh. Thì tính năng này mình sẽ giới thiệu không còn phù hợp nữa. Nhưng cũng mọng mọi người cùng nhau thảo luận.
Với những máy CNC cũ thì bộ nhớ của máy sẽ không được thoải mái, thậm chí khi chạy những chương trình nặng còn bị lỗi hoặc cần thêm hỗ trợ từ bên ngoài.
Vì vậy một trong những giải pháp là nội suy G02 G03 để giảm dung lượng NC file. Tuy nhiên nội suy theo mặt phẳng XY thì quá là bình thường anh em nào cũng đã từng làm qua.
Phần mềm CAM của ae có nội suy đc theo các mặt phẳng XZ hoặc YZ như vậy được không? Có thể là option hoặc tùy chỉnh post đều được
1636688966698.png
 
Top