Phần mềm vẽ bản mạch điện tử

Author
Gửi ae Mesians!

Tôi đang cần cái phần mềm có thể vẽ nhanh và tính toán ra-vào (input-output) cho một bản mạch điện tử. Ai biết chỉ cho với với!

Thanks in advance!
 
Top