Plasma lạnh (Cold Plasma)

  • Thread starter HVH
  • Ngày mở chủ đề
H

HVH

Author
Hi ACE trong diễn đàn, nay mình đang tìm hiểu về công nghệ về plasma lạnh. Mình có tìm hiểu tài liệu tiếng Việt nhưng rất hiếm (có thể mình chưa tìm thấy). Tài liệu tiếng Anh cũng đã có một ít. Nay mình muốn post lên diễn đàn, để ai có quan tâm thì trao đổi kiến thức. Mong là topic sẽ sôi nỗi. Cảm ơn mọi người nhiều.
 


Top