Plastic Advisor trong Creo 3.0

#2
Hình như sang bản Creo 3.0 thì PTC không còn hợp tác với Moldflow mà chuyển sang hợp tác với Moldex3D, đưa add-in Mold Analysis vào thay thế rồi.
 

Thành viên đang online

Top