Resource icon

Quick Changeover Concepts PDF 1.0

No permission to download

Minh Nguyen 34

Active Member
Author
Minh Nguyen 34 submitted a new resource:

Quick Changeover Concepts PDF - Quick Changeover Concepts Applied Dramatically Reduce Set-Up Time and Increase Production Flexibili

SMED là một phương pháp được Toyota phát triển nhằm rút ngắn thời gian chuyển đổi khi thay khuôn cho máy dập 1000 tấn từ 4 giờ xuống còn 3 phút và hiện tại nó là một công cụ mà bất kỳ khóa Đào tạo Lean Manufacturin nào cũng nhắc đến. Vậy SMED là gì? Cách thực hiện và áp dụng nó như thế nào để giảm thời gian chuyển đổi giữa các mã hàng.?Và quan trọng hơn, ứng dụng SMED trong nhà máy hiện nay như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu thông qua tài liệu sau.
Read more about this resource...
 
Top