Robot công nghiệp làm tăng tỉ lệ thất nghiệp và giảm lương?

Author
iiot-industrial-iot-internet-of-things-robotics-manufacturing-jobs-report-research-study-1024...jpeg

Nghiên cứu từ Trung Quốc biện minh cho những lo ngại về tác động của robot công nghiệp đối với lực lượng lao động.

Những người chỉ trích tự động hóa tin rằng nó sẽ thay thế nhiều công việc chủ yếu là công nhân. Những người ủng hộ rô-bốt công nghiệp lập luận rằng việc làm mới sẽ được tạo ra và lực lượng lao động sẽ thích nghi.

Ít nhất là trong ngắn hạn, một bài báo từ Trung Quốc ủng hộ các nhà phê bình.

Bài báo Làm thế nào để người lao động và hộ gia đình thích nghi với rô-bốt (How do Workers and Households Adjust to Robots?, nguồn NBER) đã phân tích tác động của việc tiếp xúc với rô-bốt công nghiệp đối với thị trường lao động và hành vi của các hộ gia đình. Các tác giả trích dẫn một bài báo năm 2016 cho thấy khoảng 77% công việc của Trung Quốc có nguy cơ bị tự động hóa.

Theo bài báo mới nhất, việc làm đã giảm 7,5% sau khi tiếp xúc với robot công nghiệp. Sự tham gia của lực lượng lao động giảm một phần trăm.

Các nhà nghiên cứu sử dụng công ty sản xuất Foxconn làm trường hợp nghiên cứu. Foxconn đã thay thế hơn 400.000 việc làm bằng robot từ năm 2012 đến năm 2016. Việc sa thải nhân viên của công ty là một phần trong nỗ lực đạt được 30% tự động hóa nhà máy vào năm 2020.

Các tác giả viết: “Với tỷ lệ người lao động chỉ có trình độ trung học phổ thông trở xuống cao hơn nhiều, sẽ cần thời gian trước khi người lao động có được các kỹ năng cần thiết để hưởng lợi từ sự bổ sung do máy móc thông minh và tự động hóa mang lại”.

Một phát hiện rõ ràng khác là tiền lương theo giờ của công nhân Trung Quốc đã giảm 9%—cho thấy rằng tự động hóa đang buộc người lao động phải chấp nhận những điều kiện không công bằng. Điều này càng được củng cố bởi thực tế là việc tiếp xúc với robot đã tăng số giờ làm việc lên 14%.

Nhu cầu làm việc nhiều giờ hơn sau khi tiếp xúc với rô-bốt công nghiệp đã xua tan một lập luận quan trọng khác của những người ủng hộ; rằng tự động hóa giải phóng thời gian của người lao động.

“Nếu không tạo ra việc làm, các công nghệ tự động hóa, số hóa và tiết kiệm lao động có thể thúc đẩy sự bất bình đẳng. Do đó, các nước đang phát triển có thể phải đối mặt với những thách thức chính sách mới và sự đánh đổi kinh tế quan trọng, chẳng hạn như sự đánh đổi giữa tăng năng suất và khả năng bất bình đẳng kinh tế và bất ổn xã hội cao hơn,” các nhà nghiên cứu cho biết thêm.

Các tác giả của bài báo tin rằng tác động của robot ở các nền kinh tế mới nổi có thể sẽ “lớn hơn đáng kể” so với những tác động được quan sát cho đến nay ở các nước phát triển hơn.

Chi tiết hơn, quý vị và các bạn đọc bài viết tại đây: https://www.iottechnews.com/news/20...robots-increase-unemployment-and-lower-wages/

Nguồn: IoT News.
 
Top