Resource icon

Sản xuất tương lai: Kỉ nguyên tiếp theo của tăng trưởng và đổi mới toàn cầu 2022-12-09

No permission to download

Meslab Docs

Active Member
Moderator
Meslab Docs submitted a new resource:

Sản xuất tương lai: Kỉ nguyên tiếp theo của tăng trưởng và đổi mới toàn cầu - tài liệu

Sản xuất có một vị trí đặc biệt trong trí tưởng tượng của công chúng và vì lý do chính đáng. Quá trình chuyển đổi từ nông nghiệp sang sản xuất vẫn là con đường dẫn đến năng suất cao hơn và nâng cao mức sống cho các nền kinh tế đang phát triển. Ở các nền kinh tế tiên tiến, hàng hóa sản xuất được coi là biểu hiện hữu hình của sự đổi mới và khả năng cạnh tranh. Trong báo cáo này, chúng ta thấy rằng ngành sản xuất tiếp tục phát huy thế mạnh, ngay cả khi vai trò của ngành này trong đời sống kinh...
Read more about this resource...
 
Top