Tạo khe hở chày cối trong add-on Stamping Die thiết kế khuôn dập như thế nào ?

Author
Để có thể tạo khe hở chày cối trên add-on Stamping die chúng ta có thể sử dụng lệnh tsd_ft. Hoặc chúng ta có thể vào giao diện của phần mềm ZWCAD tìm đến add-on Stamping Die chọn công cụ này
1684748606985.png
Sau khi đã chọn được công cụ hỗ trợ tạo khe hở chày cối giao diện thiết lập của add-on bao gồm các thông số như sau:
1684748217452.png
Trong đó các thông số được mô tả như sau:
1: Tên các tấm trên khuôn dập
2: Khe hở so với biên dạng chày
3: Phương pháp gia công phần mềm hỗ trợ các phương pháp gia công cơ và cắt dây
4: Ghi chú gia công
Sau khi chúng ta đã thiết lập được các thông số cần thiết chọn "OK" để chọn biên dạng chày. Vậy là đã hoàn thành việc tạo biên dạng chày cối
Để có thể biết thêm chi tiết bạn có thể truy cập video dưới đây:
 

Attachments

Top