Thảo luận về các ký hiệu trên bản vẽ.

Author
Screenshot 2022-08-06 135302.jpg
Hi, chào mọi người. Mình muốn hỏi mọi người về ý nghĩa, cách áp dụng các ký hiệu M ở trong bản vẽ trên là như thế nào. Chắc hẳn nhiều bạn cũng không biết về cái này. Thực ra mình chỉ biết nó là "Điều kiện vật liệu tối đa", còn cách áp dụng thì chưa rõ. Rất mong ai đó biết có thể chia sẻ cho mọi người mở mang kiến thức. Nếu được mong sẽ giải thích ý nghĩa từng chữ M trong bản vẽ. Mình xin cảm ơn!
 
Lượt thích: Nova
Các chữ M trong bản vẽ này khi đặt đặt ở các vị trí khác nhau trong khung điều chỉnh tính năng thì nó có ý nghĩa khác nhau đối với một tính năng (bề mặt tròn, phẳng,..) mà nó quản lý. Nếu đặt ở ô dung sai hình học thì nó hiệu chỉnh vị trí, hướng,hình dạng,.. của tính năng đó ở trạng thái vật liệu tối đa . Còn đặt ở sau các chữ cái A, B, C như ở trên thì nó đề cập đến bề mặt chuẩn đang xét ở điều kiện vật liệu tối đa (hay mặt này dùng gage, fixture để đo, gia công). Thông thường, sử dụng hiệu chỉnh M khi muốn lắp lỏng,.. hiệu chỉnh L khi muốn đảm bảo độ cứng cho vật, lượng dư đủ gia công,.. sử dụng RFS (mặc định) khi muốn lắp vừa khít,...
 
Author
Các chữ M trong bản vẽ này khi đặt đặt ở các vị trí khác nhau trong khung điều chỉnh tính năng thì nó có ý nghĩa khác nhau đối với một tính năng (bề mặt tròn, phẳng,..) mà nó quản lý. Nếu đặt ở ô dung sai hình học thì nó hiệu chỉnh vị trí, hướng,hình dạng,.. của tính năng đó ở trạng thái vật liệu tối đa . Còn đặt ở sau các chữ cái A, B, C như ở trên thì nó đề cập đến bề mặt chuẩn đang xét ở điều kiện vật liệu tối đa (hay mặt này dùng gage, fixture để đo, gia công). Thông thường, sử dụng hiệu chỉnh M khi muốn lắp lỏng,.. hiệu chỉnh L khi muốn đảm bảo độ cứng cho vật, lượng dư đủ gia công,.. sử dụng RFS (mặc định) khi muốn lắp vừa khít,...
Bạn có tài liệu tiếng Việt đọc về GD&T không nhỉ? Cho mình tham khảo với.
 
Top