Thiết kế cam với Lotus Concept Valve Train 2.05j

D

dinhphanlong

Chào
Mình cũng chưa từng sử dụng. Nhưng hiện tại cũng đang cần cho việc thiết kế cam
Bạn nói qua vài tính năng của nó cho mình được không
ThanhkS
 
Top