thông số động cơ điện

Tìm tài liệu tuần tự như sau:
- Mũi khoan nào ứng với vận tốc đầu khoan -> truyền động gì? Hộp số? Pu li? -> vận tốc đầu khoan? Vận tốc motor?
- Chọn đường kính mũi khoan to nhất suy ra vận tốc motor và công suất
 
Top