Tiêu chuẩn ASTM, AWS, ASME

  • Thread starter dunghaianh
  • Ngày mở chủ đề
D

dunghaianh

Author
Dear các đồng nghiệp,
Hiện tại tôi có giữ các tiêu chuẩn trên dưới dạng file PDF. Ai có vui lòng liên hệ tại email: huongduongkocanmattroid90@gmail.com
Charge for each book will be only 5% of its price!
Thanks!
 
1

1minh

Author
Anh có thể gửi giúp em file tiêu chuẩn về ngành hàn không, ví dụ nó giải thích ký hiệu
AWS A5.36
E71T1-C1A0-CS1

là gì? Cảm ơn anh trước, mail em là duchieu511@gmail.com
 
Top