[Tin ngành] - Công nghiệp phục hồi: Tiếp tục gỡ khó, tiếp sức cho doanh nghiệp

Meslab News

Administrator
Ban Quản trị
Moderator
Sản xuất công nghiệp tháng 7/2022 tiếp tục phục hồi do các doanh nghiệp nỗ lực mở rộng sản xuất bù lại khoảng thời gian 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời cũng là ngành dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Xem chi tiết tin ngành tại đây: https://bit.ly/3JFqD8N
-------------//
[Industry news]
Industrial production in July 2022 continued to recover as businesses tried to expand production to offset the 2-year period affected by the Covid-19 epidemic. In particular, the processing and manufacturing industry continues to play a leading role in the growth of the economy and is also the leading industry in attracting foreign direct investment (FDI).
Seeing detailed industry news here: https://bit.ly/3zHP2WP

Công nghiệp phục hồi: Tiếp tục gỡ khó, tiếp sức cho doanh nghiệp

#MTAVietnam #MTAVietnamseries #MTAVietnam2022 #MTV2022
 
Last edited:
Top