Tính toán mỏi (Fatigue Analysis) bằng anys workbench

umy

Well-Known Member
#21
thanh le Hoai (VUDSE) có thắc mắt-
Mình đang phải hỗ trợ gấp cho dự án Oil and Gas. Dù có đọc một số tài liệu nhưng chưa hiểu rõ ràng lắm về khái niệm "Stress linearization". Bác nào làm về nhiều mô phỏng về lĩnh vực này có thể comment giúp. Thanks very much!

Các Tiêu chuẩn API, ASME, AD2000, TRD ...dùng để Kiễm, Tính, thiết kế Bình bầu (Vessel) trong nhiều lỉnh vực Oil, Gas, Nuclear ... đa số còn dưa trên lý thuyết căn bản Surface (linear Shell > Stress linear) giãi tích với công thức có khoãng 200 năm rồi. >>
Mãi đến sau nầy khoãng 50 năm gần đây, mới có mềm FEM và máy tính đủ mạnh mạnh , dùng Solid chia mạng để tính chiều dầy Surface >> kết quả Stress tổng thể tính với solid thường là đường cong, > khác với Stress tính với Shell !!!

Stress-solid Không có phân biệt rỏ ràng 2 thành phần Bending (top or bot) và thuần Normal (mid) để kiễm theo Tiêu Chuẩn !! vì thế phải
linearization nội suy trung bình kết quả stress lại để được kết quả như shell stress.
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Lượt thích: Done

umy

Well-Known Member
#22
Stress linearization
thanh le Hoai (VUDSE)
Mình đang phải hỗ trợ gấp cho dự án Oil and Gas. Dù có đọc một số tài liệu nhưng chưa hiểu rõ ràng lắm về khái niệm "Stress linearization". Bác nào làm về nhiều mô phỏng về lĩnh vực này có thể comment giúp. Thanks very much!

(Tôi kém tiếng Việt , nhưng cố gắn giải thích lần nữa cho bạn )

Các Tiêu chuẩn quen thuộc như API, ASME, AD2000, TRD ... >> Để Kiễm, Tính, thiết kế Bình bầu (Vessel), Ống ... trong nhiều lỉnh vực Oil, Gas, Nuclear ... thường dựa trên lý thuyết căn bản Shell Theorie: ra kết quả stress phân biệt rỏ ràng 2 thành phần Bending (top or bot) và thuần Normal membran (mid).
Để có kết quả tương đồng, khi bạn dùng solid elements (stress đường cong) phải linearization (nội suy trung bình ?) lại để được kết quả như shell stress.
trích:

https://meslab.org/threads/tinh-toan-mi-fatigue-analysis-bng-anys-workbench.22539/page-2
A New Method of Stress Linearization for Design by Analysis in Pressure Vessel Design

Stress linearization is used to define constant and linear through-thickness FEA (Finite Element Analysis) stress distributions that are used in place of membrane and membrane plus bending stress distributions in pressure vessel Design by Analysis. In this paper, stress linearization procedures are reviewed with reference to the ASME Boiler & Pressure Vessel Code Section VIII Division 2 and EN13445. The basis of the linearization procedure is stated and a new method of stress linearization considering selected stress tensors for linearization is proposed.
 
Last edited:

umy

Well-Known Member
#23
Ai quan tâm thì vào xem thêm
1) Hyper Works
Random Response Fatigue Analysis - The Altair Blog

By David Aguilar on July 22, 2019
https://blog.altair.com/random-response-fatigue-analysis/
----
Random Response Fatigue Analysis
Random response fatigue analysis is the result of cascading analyses (modal, frequency response, and random response) that yield a statistical likelihood of a component failing due to fatigue.

A common application of random response fatigue analysis is in the automotive industry.
---
Stresses and strains are typically shown as standard deviations of root mean squared (RMS) results. If a stress contour shows a one sigma RMS value, it means that the system will have stresses at or below the contour values for 68% of the system’s duty cycle.Fatigue Damage Values
...

2) Local Stress Analysis of Welded Ship Structural Details under Consideration of the Real Weld Profile

https://www.researchgate.net/public..._under_Consideration_of_the_Real_Weld_Profile

 
Last edited:
Top