Tối ưu hóa đường chạy dao gia công 4 trục.

mrgiang99

New Member
#41
Ðề: Tối ưu hóa đường chạy dao gia công 4 trục.

Bí dùng Excel mà ở file Gcode.

Sau đó nhờ 1 em chân dài giỏi excel làm cho... đại khái cũng là mấy cái hàm lập trình VBA của MS thôi...

Nếu mà tớ rảnh thì tớ làm cho... trong excel có đủ hết các câu lệnh xử lí dữ liệu...nhưng bây giờ lâu quá không xài quên hết rồi!
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Last edited:
#42
Ðề: Tối ưu hóa đường chạy dao gia công 4 trục.

Bí dùng Excel mà ở file Gcode.

Sau đó nhờ 1 em chân dài giỏi excel làm cho... đại khái cũng là mấy cái hàm lập trình VBA của MS thôi...

Nếu mà tớ rảnh thì tớ làm cho... trong excel có đủ hết các câu lệnh xử lí dữ liệu...nhưng bây giờ lâu quá không xài quên hết rồi!
Excel chỉ giải quyết những tuật toán đơn giản còn thuật toán cần cắt xén nhiều thì excel sẽ bó tay.
Em làm excel lâu năm nhưng nhận thấy excel không làm đực trù khi dùng excel VBA khá là siêu tầm như VB chứ không phải VBA.
Nói chung chân dài chỉ đứng làm mẫu cón cái cần tư duy thì anh em mình kỹ thuật mới làm được. ! :D
 
Last edited:
#43
Ðề: Tối ưu hóa đường chạy dao gia công 4 trục.

Một vài hình ảnh cho Tool tối ưu Code 4 axis A B C .

File ban đầu :Break 90 DEG


Break 179 DEG


Break 45DEG


Đây là Tool :

Video :
[video=youtube;_IfxSUmDrso]
&feature=youtu.be[/video]

PHP:
%( ********************************************************************** )( *  INTELLIGENT MANUFACTORY SOFTWARE WWW.IMS-SOFTWARE.COM      * )( *  IMSPOST VERSION : 7.4R                     * )( *  USER VERSION : 1                        * )( ********************************************************************** )G54 G17 G80 G40 G90 G23 G94 G49 G98T1 M6G43 G0 Z100. A355. H1 S4500 M3X.8Z7.G1 Z2. F150.A352.125A349.253A346.384A343.518A340.653A337.789A334.405A331.531A328.661A325.793A322.927A320.063A316.655A313.811A310.938A308.069A305.202A302.337A299.473A296.091A293.217A290.346A287.477A284.611A281.747A278.884A275.497A272.624A269.754A266.886A264.021A261.157A257.778A254.903A252.031A249.162A246.296A243.431A240.567A237.183A234.309A231.439A228.571A225.705A222.841A219.433A216.588A213.716A210.847A207.98A205.115A202.251A198.869A195.995A193.124A190.255A187.389A184.525A181.661A178.849A175.976A173.105A170.237A167.372A164.508A161.644A158.255A155.383A152.513A149.647A146.781A143.918A140.536A137.661A134.79A131.922A129.056A126.191A123.328A119.941A117.068A114.198A111.331A108.465A105.601A102.222A99.347A96.475A93.607A90.74A87.875A85.012A81.627A78.753A75.883A73.015A70.15A67.285A64.422A61.033A58.16A55.291A52.424A49.559A46.695A43.314A40.439A37.568A34.7A31.834A28.969A26.106A22.719A19.846A16.976A14.109A11.243A8.379A5.X.7A7.875A10.747A13.616A16.482A19.347A22.211A25.595A28.469A31.339A34.207A37.073A39.937A43.345A46.189A49.062A51.931A54.798A57.663A60.527A63.909A66.783A69.654A72.523A75.389A78.253A81.116A84.503A87.376A90.246A93.114A95.979A98.843A102.222A105.097A107.969A110.838A113.704A116.569A119.433A122.817A125.691A128.561A131.429A134.295A137.159A140.567A143.412A146.284A149.153A152.02A154.885A157.749A161.131A164.005A166.876A169.745A172.611A175.475A178.339A181.151A184.024A186.895A189.763A192.628A195.492A198.356A201.745A204.617A207.487A210.354A213.219A216.082A219.464A222.339A225.21A228.078A230.944A233.809A236.672A240.059A242.932A245.802A248.669A251.535A254.399A257.778A260.653A263.525A266.393A269.26A272.125A274.988A278.373A281.247A284.117A286.985A289.85A292.715A295.578A298.967A301.84A304.709A307.576A310.441A313.305A316.686A319.561A322.432A325.3A328.166A331.031A333.894A337.281A340.154A343.024A345.891A348.757A351.621A355.X.6A352.125A349.253A346.384A343.518A340.653A337.789A334.405A331.531A328.661A325.793A322.927A320.063A316.655A313.811A310.938A308.069A305.202A302.337A299.473A296.091A293.217A290.346A287.477A284.611A281.747A278.884A275.497A272.624A269.754A266.886A264.021A261.157A257.778A254.903A252.031A249.162A246.296A243.431A240.567A237.183A234.309A231.439A228.571A225.705A222.841A219.433A216.588A213.716A210.847A207.98A205.115A202.251A198.869A195.995A193.124A190.255A187.389A184.525A181.661A178.849A175.976A173.105A170.237A167.372A164.508A161.644A158.255A155.383A152.513A149.646A146.781A143.918A140.536A137.661A134.79A131.922A129.056A126.191A123.328A119.941A117.068A114.198A111.331A108.465A105.601A102.222A99.347A96.475A93.607A90.74A87.875A85.012A81.627A78.753A75.883A73.015A70.15A67.285A64.422A61.033A58.16A55.291A52.424A49.559A46.695A43.314A40.439A37.568A34.7A31.834A28.969A26.106A22.719A19.846A16.976A14.109A11.243A8.379A5.X.5A7.875A10.747A13.616A16.482A19.347A22.211A25.595A28.469A31.339A34.207A37.073A39.937A43.345A46.189A49.062A51.931A54.798A57.663A60.527A63.909A66.783A69.654A72.523A75.389A78.253A81.116A84.503A87.376A90.246A93.114A95.979A98.843A102.222A105.097A107.969A110.838A113.704A116.569A119.433A122.817A125.691A128.561A131.429A134.295A137.159A140.567A143.412A146.284A149.153A152.02A154.885A157.749A161.131A164.005A166.876A169.745A172.611A175.475A178.339A181.151A184.024A186.895A189.763A192.628A195.492A198.356A201.745A204.617A207.487A210.354A213.219A216.082A219.464A222.339A225.21A228.078A230.944A233.809A236.672A240.059A242.932A245.802A248.669A251.535A254.399A257.778A260.653A263.525A266.393A269.26A272.125A274.988A278.373A281.247A284.117A286.985A289.85A292.715A295.578A298.967A301.84A304.709A307.576A310.441A313.305A316.686A319.561A322.432A325.3A328.166A331.031A333.894A337.281A340.154A343.024A345.891A348.757A351.621A355.X.4A352.125A349.253A346.384A343.518A340.653A337.789A334.405A331.531A328.661A325.793A322.927A320.063A316.655A313.811A310.938A308.069A305.202A302.337A299.473A296.091A293.217A290.346A287.477A284.611A281.747A278.884A275.497A272.624A269.754A266.886A264.021A261.157A257.778A254.903A252.031A249.162A246.296A243.431A240.567A237.183A234.309A231.439A228.571A225.705A222.841A219.433A216.588A213.716A210.847A207.98A205.115A202.251A198.869A195.995A193.124A190.255A187.389A184.525A181.661A178.849A175.976A173.105A170.237A167.372A164.508A161.644A158.255A155.383A152.513A149.646A146.781A143.918A140.536A137.661A134.79A131.922A129.056A126.191A123.328A119.941A117.068A114.198A111.331A108.465A105.601A102.222A99.347A96.475A93.607A90.74A87.875A85.012A81.627A78.753A75.883A73.015A70.15A67.285A64.422A61.033A58.16A55.291A52.424A49.559A46.695A43.314A40.439A37.568A34.7A31.834A28.969A26.106A22.719A19.846A16.976A14.109A11.243A8.379A5.X.3A7.875A10.747A13.616A16.482A19.347A22.211A25.595A28.469A31.339A34.207A37.073A39.937A43.345A46.189A49.062A51.931A54.798A57.663A60.527A63.909A66.783A69.654A72.523A75.389A78.253A81.116A84.503A87.376A90.246A93.114A95.979A98.843A102.222A105.097A107.969A110.838A113.704A116.569A119.433A122.817A125.691A128.561A131.429A134.295A137.159A140.567A143.412A146.284A149.153A152.02A154.885A157.749A161.131A164.005A166.876A169.745A172.611A175.475A178.339A181.151A184.024A186.895A189.763A192.628A195.492A198.356A201.745A204.617A207.487A210.354A213.219A216.082A219.464A222.339A225.21A228.078A230.944A233.809A236.672A240.059A242.932A245.802A248.669A251.535A254.399A257.778A260.653A263.525A266.393A269.26A272.125A274.988A278.373A281.247A284.117A286.985A289.85A292.715A295.578A298.967A301.84A304.709A307.576A310.441A313.305A316.686A319.561A322.432A325.3A328.166A331.031A333.894A337.281A340.154A343.024A345.891A348.757A351.621A355.X.2A352.125A349.253A346.384A343.518A340.653A337.789A334.405A331.531A328.661A325.793A322.927A320.063A316.655A313.811A310.938A308.069A305.202A302.337A299.473A296.091A293.217A290.346A287.477A284.611A281.747A278.884A275.497A272.624A269.754A266.886A264.021A261.157A257.778A254.903A252.031A249.162A246.296A243.431A240.567A237.183A234.309A231.439A228.571A225.705A222.841A219.433A216.588A213.716A210.847A207.98A205.115A202.251A198.869A195.995A193.124A190.255A187.389A184.525A181.661A178.849A175.976A173.105A170.237A167.372A164.508A161.644A158.255A155.383A152.513A149.646A146.781A143.918A140.536A137.661A134.79A131.922A129.056A126.191A123.328A119.941A117.068A114.198A111.331A108.465A105.601A102.222A99.347A96.475A93.607A90.74A87.875A85.012A81.627A78.753A75.883A73.015A70.15A67.285A64.422A61.033A58.16A55.291A52.424A49.559A46.695A43.314A40.439A37.568A34.7A31.834A28.969A26.106A22.719A19.846A16.976A14.109A11.243A8.379A5.X.1A7.875A10.747A13.616A16.482A19.347A22.211A25.595A28.469A31.339A34.207A37.073A39.937A43.345A46.189A49.062A51.931A54.798A57.663A60.527A63.909A66.783A69.654A72.523A75.389A78.253A81.116A84.503A87.376A90.246A93.114A95.979A98.843A102.222A105.097A107.969A110.838A113.704A116.569A119.433A122.817A125.691A128.561A131.429A134.295A137.159A140.567A143.412A146.284A149.153A152.02A154.885A157.749A161.131A164.005A166.876A169.745A172.611A175.475A178.339A181.151A184.024A186.895A189.763A192.628A195.492A198.356A201.745A204.617A207.487A210.354A213.219A216.082A219.464A222.339A225.21A228.078A230.944A233.809A236.672A240.059A242.932A245.802A248.669A251.535A254.399A257.778A260.653A263.525A266.393A269.26A272.125A274.988A278.373A281.247A284.117A286.985A289.85A292.715A295.578A298.967A301.84A304.709A307.576A310.441A313.305A316.686A319.561A322.432A325.3A328.166A331.031A333.894A337.281A340.154A343.024A345.891A348.757A351.621A355.Z7.M5M2M30%
PHP:
%( ********************************************************************** )( *  INTELLIGENT MANUFACTORY SOFTWARE WWW.IMS-SOFTWARE.COM      * )( *  IMSPOST VERSION : 7.4R                     * )( *  USER VERSION : 1                        * )( ********************************************************************** )G54 G17 G80 G40 G90 G23 G94 G49 G98T1 M6G43 G0 Z100. A355. H1 S4500 M3X.8Z7.G1 Z2. F150.A352.125A305.202A257.778A210.847A164.508A117.068A70.15A22.719A5.X.7A7.875A54.798A102.222A149.153A195.492A242.932A289.85A337.281A355.X.6A352.125A305.202A257.778A210.847A164.508A117.068A70.15A22.719A5.X.5A7.875A54.798A102.222A149.153A195.492A242.932A289.85A337.281A355.X.4A352.125A305.202A257.778A210.847A164.508A117.068A70.15A22.719A5.X.3A7.875A54.798A102.222A149.153A195.492A242.932A289.85A337.281A355.X.2A352.125A305.202A257.778A210.847A164.508A117.068A70.15A22.719A5.X.1A7.875A54.798A102.222A149.153A195.492A242.932A289.85A337.281A355.Z7.M5M2M30%
Thẻ PHP làm sào đó nhỉ ? Code không thành dòng ngay ngắn gì cả !

Mình đang kiểm tra tính ổn định của tool này.
Please wating !
 
Last edited:

iPumpkin

<center><b>CAM Programmer</b></center>
#44
Ðề: Tối ưu hóa đường chạy dao gia công 4 trục.

Ôi trời ạ !!!

Xin cảm tạ chimen trước, nhìn sơ sơ thì mình thấy quá là OK, bác chimen làm xong đưa mình test cho.

Mình cam kết với bác mình sẽ lấy con máy CNC 5 trục xịn nhất của công ty mình test chương trình của bác, vì chương trình này rất là quan trọng trong gia công nhiều trục.
 
#45
Ðề: Tối ưu hóa đường chạy dao gia công 4 trục.

Ôi trời ạ !!!

Xin cảm tạ chimen trước, nhìn sơ sơ thì mình thấy quá là OK, bác chimen làm xong đưa mình test cho.

Mình cam kết với bác mình sẽ lấy con máy CNC 5 trục xịn nhất của công ty mình test chương trình của bác, vì chương trình này rất là quan trọng trong gia công nhiều trục.
ĐÃ CÓ HÀNG CHO iPumpkin và mọi người nếu cần ! ( Free 100% )http://www.mediafire.com/download/1441krqc974ubup/EDIT_NC_V.rar

TOOL có vấn đề gì mong mọi người phản hồi lên đây để mình fix nhé !
Thanks !
 
Last edited:

iPumpkin

<center><b>CAM Programmer</b></center>
#46
Ðề: Tối ưu hóa đường chạy dao gia công 4 trục.

Xin chân thành cảm ơn Chí rất nhiều, mình sẽ test thử và update mọi người kết quả nhé. Tuy nhiên nhìn qua thì mình cảm thấy phần mềm rất tuyệt vời, công sức của bạn Chi thật lớn lao đối với mình. Nếu có dịp vào SG , Chí chắc chắn là khách quý của mình.
 

Thành viên đang online

Top