Tổng hợp Video hướng dẫn chi tiết lệnh trong NX - UPDATE

Author
Hướng dẫn thiết kế nhanh bằng lệnh "SPHERE" trong NX
 


Author
Sử dụng SKETCH dựng khối 3D trong NX
 


Author
Hướng dẫn thiết kế nhanh bằng lệnh "BOSS" trong NX
 


Author
Hướng dẫn thiết kế nhanh bằng lệnh "POCKET" trong NX
 


Author
Hướng dẫn thiết kế nhanh bằng lệnh "BOSS, PAD, POCKET, SLOT" trong NX
 


Author
Hướng dẫn chi tiết lệnh "Offset Curve" trong Siemens NX
 


Author
Hướng dẫn chi tiết lệnh "Project Curve" trong Siemens NX
 


Author
Hướng dẫn chi tiết lệnh "Curve on Suface" trong NX
 


Author
Hướng dẫn tạo Loxo bằng lệnh "HELIX" trong Siemens NX
 


Author
Hướng dẫn chi tiết lệnh "Fit Curve" trong Siemens NX
 


Author
Hướng dẫn chi tiết lệnh "Join Curve" trong Siemens NX
 


Author
Hướng dẫn chi tiết lệnh "Bridge Curve" trong NX
 


Author
Hướng dẫn thiết kế 3D cho người mới bắt đầu
 


Author
Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Chúc bạn thành công
 


Author
Hướng dẫn tạo Surface từ Curve bằng lệnh "Swept" trong NX
 


Author
Hướng dẫn cài đặt bản vẽ 2D chuẩn Drating Standard Trong NX

- Video hướng dẫn các bạn tạo một File tiêu chuẩn để khi xuất bản vẽ 2D theo ý riêng của riêng mình chuyên nghiệp gọn gàng. Giúp các bạn không phải cài đặt nhiều lần cho các lần xuất bản vẽ 2D sau. Các bạn chỉ việc Load lại File đã cài đặt cho các lần xuất bản vẽ 2D sau. Dễ dàng và thuận tiên.

 


Author
Hướng dẫn sử dụng lênh "Clone Assembly" trong lắp ráp NX

 


prosicky

Active Member
Thanks bạn!
Mình đang tìm hiểu NX. Bạn có thể cài bản NX 12 hoặc NX 1899 đc ko? Hihi... M đang dùng bản NX 1899 mò mẫm theo video mãi vì 2 bản giao diện khác nhau quá.
thanks!
 


Top