Tự học lập trình vi điều khiển 8051

Author
TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 1 - GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VI ĐIỀU KHIỂN 8051
Link tải tài liệu học lập trình của thầy Tống Văn On dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]uPB1WpzJ1ng[/MEDIA]&...ube]PLg9XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN
Fanpage: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 2 - GIAO TIẾP VỚI LED ĐƠN - 8051
Link tải tài liệu học lập trình của thầy Tống Văn On dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]0lS9qEePStc[/MEDIA]&...XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN&index=2
Fanpage: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 3 - ĐIỀU KHIỂN 8 LED SÁNG ĐUỔI - 8051
[MEDIA=youtube]qGhWa7xTe0Q[/MEDIA]&...XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN&index=3
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
Fanpage: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 4 - ĐIỀU KHIỂN 8 LED SÁNG ĐUỔI - 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]x1gXIsg-Eyw[/MEDIA]&...ube]PLg9XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN
Fanpage: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 5 - ĐIỀU KHIỂN 8 LED SÁNG DỒN - 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]IR7b6ND6ahA[/MEDIA]&...PzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN&t=25s&index=5
Fanpage: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 6 - GIAO TIẾP VỚI NÚT NHẤN - 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]Cz80wy-uFmU[/MEDIA]&...g9XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN&t=25s
Fanpage: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 7 - ĐẾM 1 SỐ TRÊN LED 7 ĐOẠN NGÕ VÀO MÃ BCD - 8051
Link tải tài liệu học lập trình của thầy Tống Văn On dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]I27gewbdS5k[/MEDIA]&...XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN&index=5
Fanpage: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 10 - GIAO TIẾP VỚI 2 LED 7 ĐOẠN DÙNG MÃ 7 ĐOẠN - 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]XrhOzrjPMp4[/MEDIA]&...be]PLg9XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN\
Fanpage: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 11 - CÁCH QUÉT NHIỀU LED 7 ĐOẠN - 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]2qTVX6AMjZc[/MEDIA]&...PPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN&t=9s&index=4
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 12 - THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ SỐ TRÊN LED 7 ĐOẠN - 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]AEir4O-KdEQ[/MEDIA]&...XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN&index=3
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 13 - CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ SỐ TRÊN LED 7 ĐOẠN - 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]mY8YdGCLpmY[/MEDIA]&...ube]PLg9XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 14 - VIẾT CHƯƠNG TRÌNH HẸN GIỜ ĐÓNG MỞ THIẾT BỊ - 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
https://www.youtube.com/watch?v=-Tm...XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN&index=1
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 15 - HIỂN THỊ LED 7 ĐOẠN VỚI IC SỐ 74LS373 - 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]BpCUKQ0Hqa0[/MEDIA]&...ube]PLg9XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 16 - HƯỚNG DẪN MỞ RỘNG SỐ CHÂN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ VỚI 74HC595 - 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]6Qq-ISmQc90[/MEDIA]&...XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN&index=3
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 17 - HƯỚNG DẪN MỞ RỘNG SỐ CHÂN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ VỚI 74HC573- 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]s4iL8dH-N1o[/MEDIA]&...ube]PLg9XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 18 - HƯỚNG DẪN MỞ RỘNG SỐ CHÂN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ VỚI 74LS373 - 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]R0k8jrJQ62I[/MEDIA]&...XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN&index=1
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 19 - LẬP TRÌNH GIAO TIẾP LCD 16x2 - 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]mKsWiHqGZh8[/MEDIA]&...g9XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN&t=25s
P/S: Được chuyển từ thư viện dành riêng cho PIC16F877A sang thư viện cho 8051, nên các bạn sẽ cảm thấy việc sử dụng các hàm giao tiếp với LCD trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 20 - HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH GIAO TIẾP LCD 20x4 - 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]B-3ZOCeGe3Q[/MEDIA]&...PzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN&index=1&t=25s
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 16F877A
BÀI 72 - LẬP TRÌNH HỆ THỐNG ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐẶT GIỜ TƯỚI NƯỚC CHO VƯỜN - 16F877A
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]20enCDU2sJU[/MEDIA]&t=25s&list=PLg9XJ0RMPPzpbeH61dzcMLmZ7x2W0tmI6&index=1
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Author
Ðề: Tự học lập trình vi điều khiển 8051

TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051
BÀI 21 - THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ SỐ TRÊN LCD 16x2 - 8051
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
[MEDIA=youtube]tPB2u2p_u2Q[/MEDIA]&...g9XJ0RMPPzrhzFq62xmdPNA-Gja[/MEDIA]-FcN&t=25s
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
 


Top